Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi edinin

Filtrenizle eşleşen 73 şablon var.

Sonarqube Docker Web App on Linux with Azure SQL

This template deploys Sonarqube in an Azure App Service web app Linux container using the official Sonarqube image and backed by an Azure SQL Server.

PlagueHO Daniel Scott-Raynsford tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 31.05.2019

Create a function app and call it using a Custom Resource

This template creates function app used as the workload for a custom resource provider in a template deployment.

raosuhas raosuhas tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.05.2019

ILB App Service Environment with Azure Firewall

Resource Manager templates and parameters demonstrating how to deploy App Service environment with Azure Firewall integration

jftl6y John Scott tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.04.2019

Creates a function app with managed service identity.

Creates a function app with managed service identity enabled with Application Insights set up for logs and metrics.

eamonoreilly Eamon O'Reilly tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 8.02.2019

Airflow Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a puckel/docker-airflow image (latest tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL

savjani Parikshit tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.11.2018

Provision a function app on a dynamic hosting plan

This template provisions a function app on a dynamic hosting plan, meaning it will be run on demand and billed per execution, with no standing resource committment. There are other templates available for provisioning on a dedicated hosting plan.

mattchenderson Matthew Henderson tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.10.2018

Web App with diagnostics logging to Blob Container

Deploy a Web App with diagnostics logging to Storage Account Blob Container enabled.

macborowy Maciej Borowy ⚡ tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.10.2018

Deploy a basic Linux web app (currently in preview )

This template allows you to deploy an app service plan and a basic Linux web app

cloudmelon Melony QIN tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 31.07.2018

Deploy a basic Windows web app

This template allows you to deploy an app service plan and a basic Windows web app

cloudmelon Melony QIN tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 31.07.2018

eShop Website with ILB ASE

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

TylerLu Tyler Lu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.07.2018

Create Azure App Service Environment With An Web App Added.

Creates an Azure App Service Environment inside A Virtual Network Subnet. This template also adds a Azure Web App inside the App Service Environment. Template originally authored by Callum Brankin of PixelPin

CallumBrankin CallumBrankin tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.06.2018

Buffalo Web App

Start running your Golang Buffalo Application on Azure quickly and cheaply.

marstr Martin Strobel tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.06.2018

Application Gateway for a Web App with IP Restriction

This template creates an application gateway in front of an Azure Web App with IP restriction enabled on the Web App.

MCKLMT Mickaël Mottet tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.04.2018

Web App with Azure database for MySQL

This template provides a easy way to deploy web app on Azure App Service Web Apps with Azure database for MySQL.

SunBuild Sunitha Muthukrishna tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.04.2018

Web App on Linux with Azure database for MySQL

This template provides a easy way to deploy Web Apps on Linux with Azure database for MySQL.

SunBuild Sunitha Muthukrishna tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.04.2018

Correlating messages over Logic Apps using Service Bus

which shows how we can correlate messages over Logic Apps using Azure Service Bus

EldertGrootenboer Eldert Grootenboer tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 7.04.2018

App Service Environment with Hosting Plan and Azure WebApp

Creates an App Service Environment v2 with an ILB Address in a existing virtual network that will be privately availible. The App Service Environment will contain a Hosting Plan and a Azure Web App

maikvandergaag Maik van der Gaag tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 6.04.2018

Create App Service Environment v2 with an ILB Address

Creates an App Service Environment v2 in your virtual network with a private internal load balancer address

stefsch Stefan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.04.2018

Create an App Service Environment v2

Creates an App Service Environment v2 in your virtual network

stefsch Stefan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.04.2018

WordPress on App Service with MySQL In App

This template deploys a WordPress Web App on a Windows App Service with MySQL in app

gsacavdm Gerardo Saca tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.02.2018

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

This is a sample for Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps.

alexchx Alex Chen tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.01.2018

Web App with custom Deployment slots

This template provides an easy way to deploy a web app with custom deployment slots on Azure Web Apps.

SriRamTKS SriRam SambaSivan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 28.12.2017

Deploy an Autoscale Setting for App Service Plan

This template allows you to deploy an autoscale policy for Azure AppService Plan resource.

asheniam Andy Shen tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.09.2017

New webapp custom domain and ssl

Template for creating a webapp with custom domain and ssl certificate from KeyVault

garvinmsft Garvin Casimir tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.08.2017