Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Tüm 291 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Create a storage account with multiple Blob containers

Creates an Azure storage account and multiple blob containers.

mumian Jonathan Gao tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.09.2020

Create a storage account with multiple file shares

Creates an Azure storage account and multiple file shares.

zfchen95 Zhenfeng tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.09.2020

Create a storage account with file share

Creates an Azure storage account and file share.

crpietschmann Chris Pietschmann tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.09.2020

Deploy a simple Windows VM

This template allows you to deploy a simple Windows VM using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. This will deploy an A2 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.09.2020

Deploy an R-server HDInsight cluster

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux with R Server for HDInsight. This template also creates an Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username / password.

matt1883 Matthew Hicks tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.09.2020

SQL logical server.

This template allows you to create SQL logical server.

srdan-bozovic-msft Srđan Božović tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.09.2020

Deploy a VNet, and a HBase cluster within the VNet

This template allows you to create an Azure VNet and an HDInsight HBase cluster running Linux within the VNet.

guyhay Guy Haycock tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.09.2020

Deploy an Interative Hive cluster in HDInsight.

This template allows you to create an Interative Hive (LLAP) cluster in HDInsight and the dependent Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

mumian Jonathan Gao tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.09.2020

Create a Batch Account using a template

This template creates a Batch Account and a storage account.

zechariahks zechariahks tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.09.2020

Deploy a HDInsight cluster and a SQL database

This template allows you to create a HDInsight cluster and a SQL Database for testing Sqoop.

mumian Jonathan Gao tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.09.2020

Provision a function app on a Consumption plan

This template provisions a function app on a Consumption plan, which is a dynamic hosting plan. The app runs on demand and you're billed per execution, with no standing resource committment. There are other templates available for provisioning on a dedicated hosting plan.

mattchenderson Matthew Henderson tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.09.2020

Deploy a secure VNet and a HDInsight cluster within the VNet

This template allows you to create an Azure VNet and an HDInsight Hadoop cluster running Linux within the VNet.

mumian Jonathan Gao tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.09.2020

Deploy a Spark cluster in a VNet

This template allows you to create an Azure VNet and an HDInsight Spark cluster within the VNet.

mumian Jonathan Gao tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.09.2020

Deploy Linux HBase cluster with enhanced writes in HDInsight

This template allows you to create a Linux-based HBase cluster with enhanced writes in Azure HDInsight.

gkanade gkanade tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.09.2020

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

This template allows you to create a RHEL 7.7/8.0 VM running JBoss EAP 7.2/EAP 7.3 and also deploy a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.09.2020

JBoss EAP on RHEL (clustered, multi-VM)

This template allows you to create multiple RHEL 7.7/8.0 VMs running JBoss EAP 7.2/ EAP 7.3 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.09.2020

JBoss EAP on RHEL (clustered, VMSS)

This template allows you to create RHEL 7.7/8.0 VMSS instances running JBoss EAP 7.2/EAP 7.3 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.09.2020

Create a sandbox setup of Azure Firewall with Linux VMs

This template creates a virtual network with 3 subnets (server subnet, jumpbox subet and AzureFirewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the Server Subnet and an Azure Firewall with 1 or more Public IP addresses, 1 sample application rule, 1 sample network rule and default private ranges

iatodoro iatodoro tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.09.2020

Deploy Kafka on HDInsight in a virtual network

This template allows you to create an Azure Virtual Network and a Kafka on HDInsight cluster in the virtual network. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

guyhay Guy Haycock tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.09.2020

Deploy a Spark cluster in Azure HDInsight

This template allows you to create a Spark cluster in Azure HDInsight.

guyhay Guy Haycock tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.09.2020

Deploy a Linux-based HBase cluster in HDInsight

This template allows you to create a Linux-based HBase cluster in Azure HDInsight.

guyhay Guy Haycock tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.09.2020

Deploy HDInsight cluster with Storage and SSH password

This template allows you to create a Linux-based Hadoop cluster in HDInsight and the dependent Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

guyhay Guy Haycock tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.09.2020

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to another folder in the storage.

djpmsft Daniel Perlovsky tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 8.09.2020

Deploy a Ubuntu Linux DataScience VM 18.04.

This template deploy a Ubuntu Server with some tools for Data Science. You can provide the username, password, virtual machine name and select between CPU or GPU computing.

leestott Lee Stott tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.09.2020