Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 3 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

erikadoyle Erika Doyle Navara tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.05.2022

Deploy a 3 Nodetype Secure Cluster with NSGs enabled

This template allows you to deploy a secure 3 nodetype Service fabric Cluster running Windows server 2016 Data center on a Standard_D2 Size VMs. Use this template allows you ro control the inbound and outbound network traffic using Network Security Groups.

ChackDan Chacko Daniel tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.07.2021

Deploy a 5 Node Ubuntu Service Fabric Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Ubuntu on a Standard_D2_V2 Size VMSS.

aljo-microsoft aljo-microsoft tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.05.2021