Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 168 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

JBoss EAP on RHEL (clustered, multi-VM)

This template allows you to create multiple RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2022

JBoss EAP on RHEL (clustered, VMSS)

This template allows you to create RHEL 8.4 VMSS instances running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2022

Azure Machine Learning end-to-end secure setup

This set of Bicep templates demonstrates how to set up Azure Machine Learning end-to-end in a secure set up. This reference implementation includes the Workspace, a compute cluster, compute instance and attached private AKS cluster.

deeikele Dennis Eikelenboom tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 8.04.2022

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

This template allows you to create a RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 and also deploy a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.04.2022

Disable encryption on a running Windows VM.

This template disables encryption on a running windows vm

SudhakaraReddyEvuri Sudhakara Reddy Evuri tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.04.2022

Enable NSG Flow Logs

This template create an NSG Flow Logs resource

damendo Dalan Mendonca tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.04.2022

Azure Game Developer Virtual Machine

Azure Game Developer Virtual Machine includes Licencsed Engines like Unreal.

dciborow Daniel Ciborowski tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.04.2022

Import Container Images into ACR

This template leverages the Import ACR module from the bicep registry to import public container images into an Azure Container Registry.

Gordonby Gordon Byers tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 28.03.2022

Front Door Premium with API Management and Private Link

This template creates a Front Door Premium and an API Management instance, and uses a private endpoint for Front Door to send traffic to the API Management instance.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 23.03.2022

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 jloeffler7 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 23.03.2022

Front Door Premium with App Service origin and Private Link

This template creates a Front Door Premium and an App Service, and uses a private endpoint for Front Door to send traffic to the application.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Front Door Standard/Premium with Azure Functions origin

This template creates a Front Door Standard/Premium, an Azure Functions app, and configures the function app to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Front Door Premium with VM and Private Link service

This template creates a Front Door Premium and a virtual machine configured as a web server. Front Door uses a private endpoint with Private Link service to send traffic to the VM.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Front Door Premium with Azure Functions and Private Link

This template creates a Front Door Premium and an Azure Functions app, and uses a private endpoint for Front Door to send traffic to the function app.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Front Door Premium with blob origin and Private Link

This template creates a Front Door Premium and an Azure Storage blob container, and uses a private endpoint for Front Door to send traffic to the storage account.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Azure Digital Twins with Function and Private Link service

This template creates an Azure Digital Twins service configured with a Virtual Network connected Azure Function that can communicate through a Private Link Endpoint to Digital Twins. It also creates a Private DNS Zone to allow seamless hostname resolution of the Digital Twins Endpoint from the Virtual Network to the Private Endpoint internal subnet IP address. The hostname is stored as a setting to the Azure Function with name 'ADT_ENDPOINT'.

andyatwork Andy Petralli tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 24.02.2022

Deploy Solace PubSub+ message broker onto Azure Linux VM(s)

This template allows you to deploy either a standalone Solace PubSub+ message broker or a three node High Availability cluster of Solace PubSub+ message brokers onto Azure Linux VM(s).

SolaceDev Solace Systems Development tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.02.2022

Front Door Standard/Premium with static website origin

This template creates a Front Door Standard/Premium and an Azure Storage static website, and configured Front Door to send traffic to the static website.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.02.2022

Front Door Standard/Premium with Application Gateway origin

This template creates a Front Door Standard/Premium and an Application Gateway instance, and uses an NSG and WAF policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.02.2022

Front Door with Container Instances and Application Gateway

This template creates a Front Door Standard/Premium with a container group and Application Gateway.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.02.2022

Front Door Standard/Premium with API Management origin

This template creates a Front Door Premium and an API Management instance, and uses an NSG and global API Management policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.02.2022

IBM Cloud Pak for Data on Azure

This template deploys an Openshift cluster on Azure with all the required resources, infrastructure and then deploys IBM Cloud Pak for Data along with the add-ons that user chooses.

maulikshah999 Maulik Shah tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.02.2022

Moesif API Analytics and Monitoring

The template will deploy an EventHub and WebJob that will log API calls from Azure API Management to Moesif API analytics so you can understand customer API usage and debug issues quickly.

Moesif Moesif tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.01.2022

Deploys a static website

Deploys a static website with a backing storage account

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.01.2022