Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 34 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Connect to an Azure File Share via a Private Endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access an Azure File Share via a private endpoint.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.07.2021

OMS Active Directory Security Audit Solution

Active Directory Security Audit Solution

AsithaD AsithaD tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.07.2021

OMS Service Bus Solution

Monitors Azure Service Bus instances

tianderturpijn Tiander Turpijn tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.07.2021

OMS Solution - Hyper-V Replica

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

bentaylorwork Ben Taylor tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.07.2021

Azure Web App Monitoring

Azure Web Apps Monitoring with Azure Log Analytics (OMS)

dougbrad dougbrad tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.07.2021

OMS Automation solution

Azure Automation solution for OMS

CFullerMVP Cameron Fuller tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.07.2021

OMS SCOM ACS Solution

Adds the SCOM ACS custom Solution into an OMS Workspace

AErmie Adin Ermie tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.07.2021

Create Azure Automation account

This template provides an example of how create an Azure Automation account and links it to a new or existing Azure Monitor Log Analytics workspace.

MGoedtel Matt Goedtel tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.07.2021

S2D Management Solution

Enables monitoring of S2D clusters with OMS.

slavizh Stanislav Zhelyazkov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.07.2021

Deploy Application Insight and create alert in it

This template allows you to deploy Application Insight and create alert in it

janusznowak Janusz Nowak tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.06.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.06.2021

Front Door Premium with WAF and Microsoft-managed rule sets

This template creates a Front Door Premium (Preview) including a web application firewall with the Microsoft-managed default and bot protection rule sets.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.06.2021

Use Azure Firewall as a DNS Proxy in a Hub & Spoke topology

This sample show how to deploy a hub-spoke topology in Azure using the Azure Firewall. The hub virtual network acts as a central point of connectivity to many spoke virtual networks that are connected to hub virtual network via virtual network peering.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.06.2021

Front Door Standard/Premium with WAF and custom rule

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a custom rule.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.06.2021

Log Analytics based Monitoring solution for Azure Backup

Azure backup solution using Log Analytics

pvrk Kartik P V R tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.06.2021

Add an existing storage account to OMS

This template adds a storage account into OMS Log Analytics and select multiple tables for ingestion.

krnese Kristian Nese tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.06.2021

Create Recovery Services Vault and Enable Diagnostics

This template creates a Recovery Services Vault and enables diagnostics for Azure Backup. This also deploys storage account and oms workspace.

nilaydshah Nilay Shah tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.06.2021

Enable Azure Sentinel

Enable Azure Sentinel, a scalable, cloud-native, security information event management (SIEM) and security orchestration automated response (SOAR) solution.

yelevin Yechiel Levin tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.06.2021

OMS Kemp Application Delivery

Kemp Application Delivery solution for OMS

brandubh Daniele Grandini tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

CI/CD using Jenkins on Azure Virtual Machine Scale Sets

This is a CI/CD sample using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Machine Scale Sets

alexchx Alex Chen tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

OMS - Azure VM Inventory Solution

Enables Azure VM Inventory Solution in OMS. Solution collects Azure VM inventory along with disks, networking components, NSG rules and extensions into OMS workspace.

thebitstreamer thebitstreamer tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

OMS - Azure Resource Usage Solution

Solution brings billing infortmation about Azure Resources into OMS. Cost of resources can be displayed in different currency and locale.

Volkanco Volkan Coskun tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

OMS VMM Analytics

Provides a single view of the jobs' status across multiple VMM instances that helps you gain insight about the health & performance of these jobs.

veharshv Harsh Vardhan Verma tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 24.05.2021

Create and monitor API Management instance with Operations Management Suite (OMS) - Log Analytics

This template creates an instance of Azure API Management service and OMS workspace and sets up monitoring for your API Management service with Operations Management Suite - Log Analytics

KedarJoshi Kedar Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 24.05.2021