Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Tüm 29 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Web App w/ Application Insights sending to Log Analytics

This template will is to help support the new API versions of microsoft.insights/components. Starting with 2020-02-02-preview WorkspaceID will be required when creating Application Inisghts.This template will deploy the App Service Plan, App Service, Application Insights, Log Analytics Workspace and hook it all together.

JFolberth JFolberth tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 24.11.2020

Enable Azure Sentinel

Enable Azure Sentinel, a scalable, cloud-native, security information event management (SIEM) and security orchestration automated response (SOAR) solution.

mgblythe Michael Blythe tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.10.2020

Create Azure Automation account

This template provides an example of how create an Azure Automation account and links it to a new or existing Azure Monitor Log Analytics workspace.

MGoedtel Matt Goedtel tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.10.2020

Create a Private AKS Cluster

This sample shows how to create a private AKS cluster in a virtual network along with a jumpbox virtual machine.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.09.2020

Deploy Application Insight and create alert in it

This template allows you to deploy Application Insight and create alert in it

janusznowak Janusz Nowak tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 20.08.2020

Connect to a Key Vault via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access Key Vault via private endpoint.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.07.2020

Connect to a Event Hubs namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Event Hubs namespace via a private endpoint.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 20.07.2020

Connect to a Service Bus namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Service Bus namespace via private endpoint.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.07.2020

Connect to a storage account from a VM via private endpoint

This sample shows how to use connect a virtual network to access a blob storage account via private endpoint.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.06.2020

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2020

CI/CD using Jenkins on Azure Virtual Machine Scale Sets

This is a CI/CD sample using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Machine Scale Sets

alexchx Alex Chen tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.11.2019

Azure SQL Server with Auditing written to Log Analitics

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Log Analitics (OMS workspace)

lubalibu Luba Libov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.09.2019

OMS - Azure VM Inventory Solution

Enables Azure VM Inventory Solution in OMS. Solution collects Azure VM inventory along with disks, networking components, NSG rules and extensions into OMS workspace.

thebitstreamer thebitstreamer tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.03.2019

Log Analytics based Monitoring solution for Azure Backup

Azure backup solution using Log Analytics

pvrk Kartik P V R tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 7.03.2019

OMS Active Directory Security Audit Solution

Active Directory Security Audit Solution

AsithaD AsithaD tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.09.2018

Azure Network Security Group Analytics

Azure Network Security Group Analytics with Azure Log Analytics (OMS)

dougbrad dougbrad tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2018

Azure Web App Monitoring

Azure Web Apps Monitoring with Azure Log Analytics (OMS)

dougbrad dougbrad tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.05.2018

Create Recovery Services Vault and Enable Diagnostics

This template creates a Recovery Services Vault and enables diagnostics for Azure Backup. This also deploys storage account and oms workspace.

nilaydshah Nilay Shah tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.04.2018

Create and monitor API Management instance with Operations Management Suite (OMS) - Log Analytics

This template creates an instance of Azure API Management service and OMS workspace and sets up monitoring for your API Management service with Operations Management Suite - Log Analytics

KedarJoshi Kedar Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.06.2017

OMS VMM Analytics

Provides a single view of the jobs' status across multiple VMM instances that helps you gain insight about the health & performance of these jobs.

veharshv Harsh Vardhan Verma tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 7.06.2017

OMS Service Bus Solution

Monitors Azure Service Bus instances

tianderturpijn Tiander Turpijn tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 8.05.2017

OMS - Azure Resource Usage Solution

Solution brings billing infortmation about Azure Resources into OMS. Cost of resources can be displayed in different currency and locale.

Volkanco Volkan Coskun tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.04.2017

OMS Solution - Hyper-V Replica

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

bentaylorwork Ben Taylor tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.04.2017

OMS Kemp Application Delivery

Kemp Application Delivery solution for OMS

brandubh Daniele Grandini tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.03.2017