Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 512 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

erikadoyle Erika Doyle Navara tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.05.2022

Dokku Instance

Dokku is a mini-heroku-style PaaS on a single VM.

dokku Dokku tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.05.2022

Create SQL MI inside the new virtual network

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) inside new Virtual Network.

srdan-bozovic-msft Srđan Božović tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.05.2022

JBoss EAP on RHEL (clustered, multi-VM)

This template allows you to create multiple RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2022

JBoss EAP on RHEL (clustered, VMSS)

This template allows you to create RHEL 8.4 VMSS instances running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2022

Deploy a trusted launch capable Linux virtual machine

This template allows you to deploy a trusted launch capable Linux virtual machine using a few different options for the Linux version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

sirfamelin Sirfame Lin tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2022

Deploy a trusted launch capable Windows virtual machine

This template allows you to deploy a trusted launch capable Windows virtual machine using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

sirfamelin Sirfame Lin tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2022

Azure Cloud Shell - VNet

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

maertendMSFT Danny Maertens tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.05.2022

Deploy Azure Database for MySQL (flexible) with VNet

This template provides a way to deploy a Flexible server Azure database for MySQL with VNet integration.

Gordonby Gordon Byers tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.05.2022

Azure Traffic Manager multi-value routing

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile using nested endpoints with min-child and multi-value routing.

asudbring Allen Sudbring tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.04.2022

Private Endpoint example

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 Mauricio Blanco tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.04.2022

Deploy Azure Database for MySQL with VNet

This template provides a way to deploy an Azure database for MySQL with VNet integration.

savjani Parikshit Savjani tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.04.2022

Private Link service example

This template shows how to create a private link service

mblanco77 Mauricio Blanco tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.04.2022

Deploy Azure Database for PostgreSQL with VNet

This template provides a way to deploy an Azure database for PostgreSQL with VNet integration.

ramnov Ramkumar Chandrasekaran tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.04.2022

Deploy Azure Database for MariaDB with VNet

This template provides a way to deploy an Azure database for MariaDB with VNet integration.

ramnov Ramkumar Chandrasekaran tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.04.2022

Create a new encrypted windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

aravindthoram Aravind Thoram tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 8.04.2022

Deploy a Ubuntu Linux DataScience VM 18.04.

This template deploy a Ubuntu Server with some tools for Data Science. You can provide the username, password, virtual machine name and select between CPU or GPU computing.

leestott Lee Stott tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.04.2022

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

This template allows you to create a RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 and also deploy a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.04.2022

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual machine

asudbring Allen Sudbring tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.04.2022

Create an Azure Application Gateway v2

This template creates an Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

vhorne Vic tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.04.2022

Create an API Management instance in an external VNet

This template demonstrates how to create an instance of Azure API Management within your VNet's subnet in external mode. This template is deprecated.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.03.2022

Blockchain Template

Deploy a VM with Groestlcoin Core installed.

Duality-CDOO Spencer Lievens tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.03.2022

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

ypitsch ypitsch tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.03.2022

Create an API Management instance in internal VNet

This template demonstrates how to create an instance of Azure API Management within your VNet's subnet in internal mode and configure NSG on the subnet with recommended settings. This template is deprecated.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.03.2022