Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 15 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Deploys a static website

Deploys a static website with a backing storage account

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.01.2022

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.11.2021

Create an API Management service with SSL from KeyVault

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.11.2021

Web App with Managed Identity, SQL Server and ΑΙ

Simple example to deploy Azure infrastructure for app + data + managed identity + monitoring

MarcusFelling Marcus Felling tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.10.2021

Create an on-demand SFTP Server with persistent storage

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone Ben Hummerstone tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.09.2021

Create a WordPress site

This template creates a WordPress site on Container Instance

wenwu449 Wenjun Wu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.09.2021

Azure Image Builder with Azure Windows Baseline.

Creates an Azure Image Builder environment and builds a Windows Server image with the latest Windows Updates and Azure Windows Baseline applied.

mgreenegit Michael Greene tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.08.2021

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.07.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.06.2021

Testing environment for Azure Firewall Premium

This template creates an Azure Firewall Premium and Firewall Policy with premium features such as Intrusion Inspection Detection (IDPS), TLS inspection and Web Category filtering

gersner gersner tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

min.io Azure Gateway

Fully private min.io Azure Gateway deployment to provide an S3 compliant storage API backed by blob storage

sarahecraddock sarahecraddock tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.05.2021

RBAC - Create Managed Identity Access on Azure Maps account

This template creates a Managed Identity and assigns it access to an a created Azure Maps account.

stack111 Daniel Stack tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Create ssh-keys and store in KeyVault

This template uses the deploymentScript resource to generate ssh keys and stores the private key in keyVault.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Create an Application Gateway V2 with Key Vault

This template deploys an Application Gateway V2 in a Virtual Network, a user defined identity, Key Vault, a secret (cert data), and access policy on Key Vault and Application Gateway.

surajmb Suraj MB tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.04.2021

Import VHD Blobs from a ZIP Archive URL

Deploying Virtual Machines based on specialized disk images requires to import VHD files into a Storage Account. In the case there are multiple VHD files compressed in a single ZIP and you got the URL to fetch the ZIP archive, this ARM template will ease the job: Download, Extract and Import into an existing Storage Account Blob Container.

gwenblum Gwen Blum tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.04.2021