Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi edinin

Filtrenizle eşleşen 8 şablon var.

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

mumian Jonathan Gao tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.12.2019

Continuous Deployment to VM Scale Sets using Spinnaker

This template allows you to install Spinnaker on VM or AKS. Specifically, as for the VM scenario you can deploy and configure a DevOps pipeline from an Aptly repository to a VM Scale Set in Azure.

azure-devops Azure DevOps tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.07.2019

Continuous Deployment to VM Scale Sets with Jenkins and Spinnaker

This template allows you to deploy and configure a DevOps pipeline from an Aptly repository to a VM Scale Set in Azure.

azure-devops Azure DevOps tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.05.2019

Create an API Management with hostname using KeyVault Ssl.

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management having an MSI and then setting up custom hostname for proxy with ssl certificate from keyvault.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.03.2019

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe Stephane Lapointe tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 20.02.2019

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 20.02.2019

Create a Key Vault and a list of secrets

This template creates a Key Vault and a list of secrets within the key vault as passed along with the parameters

rahulpnath Rahul P Nath tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.02.2019

Create an Azure Key Vault and a secret

This template creates an Azure Key Vault and a secret.

seanbamsft Sean Barnes tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.02.2019