Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi edinin

Filtrenizle eşleşen 10 şablon var.

Create an event hub

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub.

mumian Jonathan Gao tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.06.2019

Create EventHubs with Capture enabled

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.02.2019

Azure SQL Server with Auditing written to Event Hub

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Event Hub

lubalibu Luba Libov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.11.2018

Create Event Grid custom topic and event hub handler.

Creates an Azure Event Grid custom topic and event hub to handle the events.

tfitzmac Tom FitzMacken tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.08.2018

Create an EventHubs namespace, Event Hub, & consumer group

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.08.2018

Create a Eventhub namespace and geo-recovery configuration

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.08.2018

Create EventHubs authorizationRules

This template enables you to deploy a EventHubs Standard namespace, an Event Hub, a consumer group and authorizationRules

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.03.2018

Create an EventHubs namespace and enable auto-inflate

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.This template also turns on the auto-inflate feature on your namespace.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.03.2018

Create an Environment with an Event Hub Event Source

This template enables you to deploy a Time Series Insights environment that is configured to consume events from an Event Hub.

sandshadow Eric Dettinger tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.12.2017

PubNub Realtime Gateway for Azure Event Hubs

The PubNub Realtime Gateway for Azure provides a realtime data stream bridge between the PubNub Data Stream Network and Azure Event Hubs. -- consider it a bi-directional bridge between PubNub and Azure!

geremyCohen Geremy Cohen tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 8.12.2016