Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi edinin

Filtrenizle eşleşen 20 şablon var.

Create a CosmosDB Account with Advanced Threat Protection.

This template allows you to deploy an Azure CosmosDB account with Advanced Threat Protection (preview) enabled.

neryaco Nerya Cohen tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.06.2019

Update RU/s (throughput) - Azure Cosmos MongoDB API database

This template updates the throughput on a database resource for an Azure Cosmos account for MongoDB API.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.05.2019

Update RU/s for Azure Cosmos Cassandra API keyspace

This template updates the throughput on a keyspace resource for an Azure Cosmos account for Cassandra API.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.05.2019

Update RU/s for Azure Cosmos Gremlin API database

This template updates the throughput on a database resource for an Azure Cosmos account for Gremlin API.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.05.2019

Update RU/s (throughput) for Azure Cosmos Gremlin API graph

This template updates the throughput on a graph resource for an Azure Cosmos account for Gremlin API.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.05.2019

Update RU/s for Azure Cosmos Cassandra API table

This template updates the throughput on a table resource for an Azure Cosmos account for Cassandra API.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.05.2019

Update RU/s for Azure Cosmos Table API table

This template updates the throughput on a table resource for an Azure Cosmos account for Table API.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.05.2019

Update RU/s (throughput) for Azure Cosmos SQL API database

This template updates the throughput on a database resource for an Azure Cosmos account for Core (SQL) API.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.05.2019

Update RU/s on Azure Cosmos MongoDB API collection

This template updates the throughput on a collection resource for an Azure Cosmos account for MongoDB API.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.05.2019

Update RU/s (throughput) for Azure Cosmos SQL API container

This template updates the throughput on a container resource for an Azure Cosmos account for Core (SQL) API.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.05.2019

Create an Azure Cosmos DB account in multiple regions

This template creates an Azure Cosmos DB account for any API Type with a primary and secondary region with choice of consistency level and options to enable multi-master and Failover Type.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.04.2019

Create an Azure Cosmos DB account for MongoDB API

This template creates an Azure Cosmos DB account for MongoDB API in two regions using shared throughput at database level with two collections.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.04.2019

Create an Azure Cosmos account for Table API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Table API in two regions and a single table with throughput provisioned.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.04.2019

Create an Azure Cosmos account for SQL API

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API in two region regions with 2 containers that share throughput set at the database-level.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.04.2019

Create an Azure Cosmos DB account for Cassandra API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Cassandra API in two regions using shared throughput at keyset level across two tables.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.04.2019

Create an Azure Cosmos DB account for Gremlin API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Gremlin API in two regions using shared throughput at the database level with two graphs.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.04.2019

Create an Azure CosmosDB Account

This ARM template is intented to create a CosmosDB Account quickly with the minimal required values

olileger Olivier tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.02.2019

CI/CD using Jenkins on Azure Container Service (AKS)

Containers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers. By setting up a continuous build to produce your container images and orchestration, you can increase the speed and reliability of your deployment.

TylerLu Tyler Lu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.01.2018

Web App with a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search

This template provisions a Web App, a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search and Application Insights.

LarssonOskar LarssonOskar tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.02.2016

Azure Cosmos DB Account with Web App

This template deploys an Azure Cosmos DB account, an App Service Plan, and creates a Web App in the App Service Plan. It also adds two Application settings to the Web App that reference the Azure Cosmos DB account endpoint. This way solutions deployed to the Web App can connect to the Azure Cosmos DB account endpoint using those settings.

nzthiago Thiago Almeida tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.12.2015