Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 24 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Create a minimal Azure Cosmos DB account for Core (SQL) API

This template creates an Azure Cosmos DB account for the Core (SQL) API while only specifying the minimal required resource properties.

seesharprun Sidney Andrews tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.06.2022

Create an Azure Cosmos account for MongoDB API autoscale

This template creates an Azure Cosmos DB account for MongoDB API (3.2, 3.6, 4.0 or 4.2) in two regions using shared autoscale database throughput with two collections.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 23.05.2022

Create an Azure Cosmos account for MongoDB API

This template creates an Azure Cosmos DB account for MongoDB API (3.2, 3.6, 4.0 and 4.2) in two regions using shared database throughput with two collections.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.05.2022

Create a CosmosDB Account with Microsoft Defender Cosmos DB.

This template allows you to deploy an Azure CosmosDB account with Microsoft Defender for Azure Cosmos DB (preview) enabled.

liadaram liadaram tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 6.04.2022

Create an Azure Cosmos account for Core (SQL) API

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container with throughput with multiple other options.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.03.2022

Azure Cosmos DB Account with Web App

This template deploys an Azure Cosmos DB account, an App Service Plan, and creates a Web App in the App Service Plan. It also adds two Application settings to the Web App that reference the Azure Cosmos DB account endpoint. This way solutions deployed to the Web App can connect to the Azure Cosmos DB account endpoint using those settings.

nzthiago Thiago Almeida tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 31.01.2022

Create a zero touch Azure Cosmos account and Azure Web App

This template creates an Azure Cosmos account, injects the Cosmos DB endpoint and keys into Azure Web App settings, then deploys an ASP MVC web app from GitHub.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.09.2021

Create an Azure Cosmos DB SQL Account with data plane RBAC

This template will create a SQL Cosmos account, a natively maintained Role Definition, and a natively maintained Role Assignment for an AAD identity.

nichatur nichatur tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 6.07.2021

Create an Azure Cosmos DB account in multiple regions

This template creates an Azure Cosmos DB account for any API Type with a primary and secondary region with choice of consistency level and options to enable multi-master and Failover Type.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.07.2021

Azure Cosmos DB account SQL API with analytical store

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container configured with analytical store.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.06.2021

Create an Azure Cosmos DB account SQL API with autoscale

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container with autoscale throughput with multiple other options.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.06.2021

CI/CD using Jenkins on Azure Container Service (AKS)

Containers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers. By setting up a continuous build to produce your container images and orchestration, you can increase the speed and reliability of your deployment.

TylerLu Tyler Lu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Create an Azure Cosmos DB Account with a private endpoint

This template will create a Cosmos account, a virtual network and a private endpoint exposing the Cosmos account to the virtual network.

ThomasWeiss Thomas Weiss tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Create an Azure Cosmos DB account for Gremlin API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Gremlin API in two regions with one database and one graph using dedicated throughput.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.05.2021

Create a free-tier Azure Cosmos DB account

This template creates a free-tier Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database with shared throughput of 400 RU/s.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.05.2021

Create Azure Cosmos Core (SQL) API stored procedures

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API and a container with a stored procedure, trigger and user defined function.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.05.2021

Create an Azure Cosmos account for Table API with autoscale

This template creates an Azure Cosmos DB account for Table API in two regions and a single table with autoscale throughput.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.05.2021

Create an Azure Cosmos account for Table API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Table API in two regions and a single table with provisioned throughput.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.05.2021

Create an Azure Cosmos DB account for Gremlin API autoscale

This template creates an Azure Cosmos DB account for Gremlin API in two regions with one database and one graph using autoscale throughput.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.05.2021

Web App with a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search

This template provisions a Web App, a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search and Application Insights.

LarssonOskar LarssonOskar tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.05.2021

Create autoscale Azure Cosmos DB account for Cassandra API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Cassandra API in two regions with a keyspace and table with autoscale throughput.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.05.2021

Create an Azure Cosmos DB account for Cassandra API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Cassandra API in two regions with a keyspace and table with dedicated throughput.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.05.2021

Create Azure Cosmos with SQL API and multiple containers

The template creates a Cosmos container with a SQL API and allows adding mulitple containers.

rahulpnath Rahul P Nath tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.04.2021

Create an Azure CosmosDB Account

This ARM template is intented to create a CosmosDB Account quickly with the minimal required values

olileger Olivier tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.04.2021