Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 17 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Azure Data Factory with Git and managed vnet configuration

This template creates Azure Data Factory with Git configuration and managed virtual network.

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2022

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to another folder in the storage.

djpmsft Daniel Perlovsky tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.03.2022

Create an empty data factory

This template creates an empty data factory

vabgujral Vaibhav Gujral tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 24.01.2022

Bulk copy using Azure Data Factory

This template creates a V2 data factory that copies data in bulk an Azure SQL database to an Azure SQL data warehouse.

spelluru Sreedhar Pelluru tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.07.2021

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure Database for PostgreSQL.

ramnov Ramkumar Chandrasekaran tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 28.06.2021

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure Database for MySQL.

ramnov Ramkumar Chandrasekaran tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 28.06.2021

Create a Data Factory Pipeline with Copy and Hive activities

This template creates a data factory pipeline with Copy and HDInsight Hive activities.

spelluru Sreedhar Pelluru tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.06.2021

Create a data management gateway and install on an Azure VM

This template deploys a virtual machine and creates a workable data management gateway

Son güncelleme tarihi: 10.06.2021

Two-Activity chained Data Factory Pipeline

This template deploys a new Data Factory and requisite objects (linked services, datasets, pipelines, gateways, etc.) to fascilitate a two-activity chained Data Factory pipeline. The first leg of the pipeline leverages data management gateway to pull data from an on-premises SQL server source into Azure Data Lake Store in Apache orc columnar storage format. The second leg of the pipeline pulls data from orc files in Azure Data Lake Store and inserts into Azure SQL as a final destination. This pipeline can be easily customized to accomodated a wide variety of additional sources and targets.

kskvarci Ken Skvarcius tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from an on-premises SQL Server to an Azure blob storage

spelluru Sreedhar Pelluru tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to another folder in the storage.

spelluru Sreedhar Pelluru tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Create a Data Factory, Blob source, SQL sink and Pipeline

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into an Azure SQL Database

spelluru Sreedhar Pelluru tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Create a Data Factory Pipeline with Hive Activity

This template creates a data factory pipeline with a HDInsight Hive activity.

spelluru Sreedhar Pelluru tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Create a Data Factory, Copy from Blob to SQL with Sproc

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into an Azure SQL Database while invoking a stored procedure

sharonlo101 Sharon Lo tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure SQL database.

spelluru Sreedhar Pelluru tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Create a Data Factory, copy from Salesforce to Blob

This template uses Azure Data Factory to perform data movement from Salesforce to Azure Blobs

harishkragarwal Harish Kumar Agarwal tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.05.2021

Provision SSIS runtime in Azure

This template creates a V2 data factory and then provisions an Azure SSIS integration runtime

spelluru Sreedhar Pelluru tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.04.2021