Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 10 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Azure Container Service (AKS) with Helm

Deploy a managed cluster with Azure Container Service (AKS) with Helm

dciborow Daniel Ciborowski tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.07.2022

Azure Kubernetes Service (AKS)

Deploys a managed Kubernetes cluster via Azure Kubernetes Service (AKS)

MertSenel Mert Senel tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.03.2022

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.11.2021

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.07.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.06.2021

CI/CD using Jenkins on Azure Container Service (AKS)

Containers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers. By setting up a continuous build to produce your container images and orchestration, you can increase the speed and reliability of your deployment.

TylerLu Tyler Lu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Deploy a managed Kubernetes Cluster (AKS).

This ARM template demonstrates the deployment of an AKS instance with advanced networking features into an existing virtual network. Additionally, the chosen Service Principal is assigned the Network Contributor role against the subnet that contains the AKS cluster.

holgerjay holgerj tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Deploy a managed Kubernetes Cluster (AKS).

This ARM template demonstrates the deployment of an AKS instance with advanced networking features into an existing virtual network and Azure AD Integeration. Additionally, the chosen Service Principal is assigned the Network Contributor role against the subnet that contains the AKS cluster.

t1agob Tiago Barbosa tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Deploy an AKS cluster for Azure ML

This template allows you to deploy an entreprise compliant AKS cluster which can be attached to Azure ML

cloudmelon Melony QIN tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.05.2021

min.io Azure Gateway

Fully private min.io Azure Gateway deployment to provide an S3 compliant storage API backed by blob storage

sarahecraddock sarahecraddock tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.05.2021