Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 7 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.06.2021

CI/CD using Jenkins on Azure Container Service (AKS)

Containers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers. By setting up a continuous build to produce your container images and orchestration, you can increase the speed and reliability of your deployment.

TylerLu Tyler Lu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Enable encryption at rest for Azure Machine Learning

A template that creates a new Azure Machine Learning workspace. Optionally, you can enable encryption for data at rest in the workspace, and data stored by the workspace in Azure Cosmos DB.

Blackmist Larry Franks tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.05.2021

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu Mehmet Tatlicioglu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.05.2021

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 Guanyu Wang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Azure Container Registry with Geo-replication Template

A template for creating a new Azure Container Registry with geo-replication

jsturtevant James Sturtevant tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.04.2021

Azure Container Registry Template

A template for creating a new Azure Container Registry.

matthieuklotz Matthieu Klotz tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.04.2021