Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Tüm 9 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Enable encryption at rest for Azure Machine Learning

A template that creates a new Azure Machine Learning workspace. Optionally, you can enable encryption for data at rest in the workspace, and data stored by the workspace in Azure Cosmos DB.

Blackmist Larry Franks tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.10.2020

Azure Container Registry with Geo-replication Template

A template for creating a new Azure Container Registry with geo-replication

jsturtevant James Sturtevant tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.09.2020

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 Guanyu Wang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.09.2020

Azure Container Registry Template

A template for creating a new Azure Container Registry.

matthieuklotz Matthieu Klotz tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 8.09.2020

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu Mehmet Tatlicioglu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 23.12.2019

CI/CD using Jenkins on Azure Container Service (AKS)

Containers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers. By setting up a continuous build to produce your container images and orchestration, you can increase the speed and reliability of your deployment.

TylerLu Tyler Lu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.11.2019

Jenkins to Azure Container Registry

This template allows you to deploy an instance of Jenkins on a DS1_v2 size Linux Ubuntu 14.04 LTS VM and an Azure Container Registry. It also includes an optional ACR pipeline.

azure-devops Azure DevOps tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 20.09.2019

Azure Spinnaker to Kubernetes

[DEPRECATED] Please use the 'Azure Spinnaker' or 'Continuous Deployment to Kubernetes' template instead.

azure-devops Azure DevOps tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.07.2018

Continuous Deployment to Kubernetes

This template allows you to deploy and configure a DevOps pipeline from an Azure Container Registry to a Kubernetes cluster. It deploys an instance of Jenkins on a Linux Ubuntu 14.04 LTS VM and an instance of Spinnaker on the same Kubernetes cluster that your pipeline will target. The Jenkins instance will include a basic pipeline that checks out a user-provided git repository, builds the Docker container based on the Dockerfile at the root of the repo, and pushes the image to the provisioned Azure Container Registry. The Spinnaker instance will include a basic pipeline that is triggered by any new tag in the registry and deploys the image to the provisioned Kubernetes cluster.

azure-devops Azure DevOps tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.05.2018