Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 12 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Import Container Images into ACR

This template leverages the Import ACR module from the bicep registry to import public container images into an Azure Container Registry.

Gordonby Gordon Byers tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 28.03.2022

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 jloeffler7 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 23.03.2022

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.11.2021

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics (bicep)

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.11.2021

Azure Container Registry with Geo-replication Template

A template for creating a new Azure Container Registry with geo-replication

jsturtevant James Sturtevant tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.10.2021

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. The example shows how to configure Azure Machine Learning for encryption with a customer-managed encryption key.

denniseik Dennis Eikelenboom tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.09.2021

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the minimal set of resources you require to get started with Azure Machine Learning.

denniseik Dennis Eikelenboom tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.09.2021

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.07.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.06.2021

CI/CD using Jenkins on Azure Container Service (AKS)

Containers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers. By setting up a continuous build to produce your container images and orchestration, you can increase the speed and reliability of your deployment.

TylerLu Tyler Lu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu Mehmet Tatlicioglu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.05.2021

Azure Container Registry Template

A template for creating a new Azure Container Registry.

matthieuklotz Matthieu Klotz tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.04.2021