Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 389 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

erikadoyle Erika Doyle Navara tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.05.2022

Dokku Instance

Dokku is a mini-heroku-style PaaS on a single VM.

dokku Dokku tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.05.2022

JBoss EAP on RHEL (clustered, multi-VM)

This template allows you to create multiple RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2022

JBoss EAP on RHEL (clustered, VMSS)

This template allows you to create RHEL 8.4 VMSS instances running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2022

Deploy a trusted launch capable Linux virtual machine

This template allows you to deploy a trusted launch capable Linux virtual machine using a few different options for the Linux version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

sirfamelin Sirfame Lin tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2022

Deploy a trusted launch capable Windows virtual machine

This template allows you to deploy a trusted launch capable Windows virtual machine using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

sirfamelin Sirfame Lin tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2022

Private Endpoint example

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 Mauricio Blanco tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.04.2022

Private Link service example

This template shows how to create a private link service

mblanco77 Mauricio Blanco tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.04.2022

Create a new encrypted windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

aravindthoram Aravind Thoram tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 8.04.2022

Deploy a Ubuntu Linux DataScience VM 18.04.

This template deploy a Ubuntu Server with some tools for Data Science. You can provide the username, password, virtual machine name and select between CPU or GPU computing.

leestott Lee Stott tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.04.2022

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

This template allows you to create a RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 and also deploy a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Spektra Systems tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.04.2022

Disable encryption on a running Windows VM.

This template disables encryption on a running windows vm

SudhakaraReddyEvuri Sudhakara Reddy Evuri tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.04.2022

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual machine

asudbring Allen Sudbring tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.04.2022

Create an Azure Application Gateway v2

This template creates an Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

vhorne Vic tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.04.2022

Blockchain Template

Deploy a VM with Groestlcoin Core installed.

Duality-CDOO Spencer Lievens tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.03.2022

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

ypitsch ypitsch tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.03.2022

Deploy a Windows VM and enable backup using Azure Backup

This template allows you to deploy a Windows VM and Recovery Services Vault configured with the DefaultPolicy for Protection.

nilaydshah Nilay Shah tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.03.2022

Deploy a simple Ubuntu Linux VM 18.04-LTS.

This template deploy a Ubuntu Server with a few options for the VM. You can provide the VM Name, OS Version, VM size, admin username and password. As default the VM size is Standard_B2s and O.S. Version is 18.04-LTS.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.03.2022

Windows VM with O365 Pre-installed

This template creates a Windows based VM. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack.

daltskin Jamie D tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 24.02.2022

Create a standard load-balancer

This template creates an Internet-facing load-balancer, load balancing rules, and three VMs for the backend pool with each VM in a redundant zone.

mumian Jonathan Gao tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 23.02.2022

Create a Azure Compute Gallery

This template allows you to create a Azure Compute Gallery.

sandeepraichura saraic tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.02.2022

Deploy Solace PubSub+ message broker onto Azure Linux VM(s)

This template allows you to deploy either a standalone Solace PubSub+ message broker or a three node High Availability cluster of Solace PubSub+ message brokers onto Azure Linux VM(s).

SolaceDev Solace Systems Development tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.02.2022

Deploy a Windows VM with Windows Admin Center extension

This template allows you to deploy a Windows VM with Windows Admin Center extension to manage the VM directly from Azure Portal.

jbpaux Jean-Benoit Paux tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.02.2022

IBM Cloud Pak for Data on Azure

This template deploys an Openshift cluster on Azure with all the required resources, infrastructure and then deploys IBM Cloud Pak for Data along with the add-ons that user chooses.

maulikshah999 Maulik Shah tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.02.2022