Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 26 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with custom origin

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN.

asudbring Allen Sudbring tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.03.2022

Front Door Standard/Premium

This template creates a Front Door Standard/Premium.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Create a CDN Profile, a CDN Endpoint and a Web App

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a Web App as the origin

kuangweizhang Kuangwei(Kevin) Zhang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Create a CDN Endpoint with response header addition

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine with Remote address based match and adds corresponding response headers.

gball14 gball14 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Create a CDN Endpoint with UrlSigning action

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine UrlSigning action for default and override parameters.

gball14 gball14 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Create a CDN Profile, Endpoint and a Storage Account

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with origin as a Storage Account. Note that user needs to create a public container in the Storage Account in order for CDN Endpoint to serve content from the Storage Account.

kuangweizhang Kuangwei(Kevin) Zhang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Create a CDN Endpoint with cache override through Rules

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine with a path based rule and overrides cache expiration.

gball14 gball14 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Front Door Standard/Premium with Azure Functions origin

This template creates a Front Door Standard/Premium, an Azure Functions app, and configures the function app to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Create a CDN Endpoint with rewrite and redirect rules

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine device based path rewrite and request scheme based redirect.

gball14 gball14 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameters

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameterized configuration settings

kuangweizhang Kuangwei(Kevin) Zhang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Front Door Standard/Premium with custom domain

This template creates a Front Door Standard/Premium including a custom domain and Microsoft-managed certificate.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.03.2022

Front Door Standard/Premium with domain and certificate

This template creates a Front Door Standard/Premium including a custom domain and customer-managed certificate.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.03.2022

Front Door Standard/Premium with Azure DNS and custom domain

This template creates a Front Door Standard/Premium including a custom domain on Azure DNS and Microsoft-managed certificate.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.03.2022

Front Door Standard/Premium with rate limit

This template creates a Front Door Standard/Premium including a web application firewall with a rate limit rule.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.02.2022

Front Door Standard/Premium with rule set

This template creates a Front Door Standard/Premium including a rule set.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.02.2022

Front Door Premium with WAF and Microsoft-managed rule sets

This template creates a Front Door Premium including a web application firewall with the Microsoft-managed default and bot protection rule sets.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.02.2022

Front Door Standard/Premium with Azure Container Instances

This template creates a Front Door Standard/Premium with a container group.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.02.2022

Front Door Standard/Premium with geo-filtering

This template creates a Front Door Standard/Premium including a web application firewall with a geo-filtering rule.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.02.2022

Front Door Standard/Premium with WAF and custom rule

This template creates a Front Door Standard/Premium including a web application firewall with a custom rule.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.02.2022

Front Door Standard/Premium with Application Gateway origin

This template creates a Front Door Standard/Premium and an Application Gateway instance, and uses an NSG and WAF policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.02.2022

Front Door Standard/Premium with App Service origin

This template creates a Front Door Standard/Premium, an App Service, and configures the App Service to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.02.2022

Front Door with Container Instances and Application Gateway

This template creates a Front Door Standard/Premium with a container group and Application Gateway.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.02.2022

eShop Website with ILB ASE

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

TylerLu Tyler Lu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.05.2021

Apply a WAF Policy for the OWASP top 10 to a CDN Endpoint

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also links a CDN WAF Policy to the Endpoint which applies the managed rule set DefaultRuleSet_1.0.

lsmith130 Landon Smith tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.05.2021