Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi edinin

Filtrenizle eşleşen 5 şablon var.

eShop Website with ILB ASE

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

TylerLu Tyler Lu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.07.2018

Create a CDN Profile, Endpoint and a Storage Account

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with origin as a Storage Account. Note that user needs to create a public container in the Storage Account in order for CDN Endpoint to serve content from the Storage Account.

kuangweizhang Kuangwei(Kevin) Zhang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.09.2016

Create a CDN Profile, a CDN Endpoint and a Web App

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a Web App as the origin

kuangweizhang Kuangwei(Kevin) Zhang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.09.2016

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with custom origin

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN.

kuangweizhang Kuangwei(Kevin) Zhang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.10.2015

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameters

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameterized configuration settings

kuangweizhang Kuangwei(Kevin) Zhang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.10.2015