Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 9 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Create a Web App plus Redis Cache using a template

This template creates an Azure Web App with Redis cache.

cephalin Cephas Lin tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.05.2022

Create a Redis Cache using a template

This template creates an Azure Redis Cache with diagnostics data kept in a storage account.

steved0x Steve Danielson tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2022

Create Premium Redis Cache deployed into a Virtual Network

This template shows how to deploy a premium Azure Redis Cache instance into an existing Virtual Network

asasine Adam Sasine tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.11.2021

Create Premium Redis Cache with data persistence

This template shows how to configure persistence in a premium Azure Redis Cache instance.

steved0x Steve Danielson tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 23.09.2021

Create a Premium Redis Cache with clustering

This template shows how to configure clustering in a premium Azure Redis Cache instance.

steved0x Steve Danielson tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.06.2021

Scalable Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild Sunitha Muthukrishna tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.05.2021

eShop Website with ILB ASE

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

TylerLu Tyler Lu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.05.2021

Create a Web App + Redis Cache + SQL DB with a template

This template creates an Azure Web App with Redis cache and a SQL Database.

steved0x Steve Danielson tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.05.2021

Create two geo-replicated caches in a Virtual Network

This template shows how to deploy two Premium tier Azure Cache for Redis instances into separate Virtual Networks and link them with geo-replication.

asasine Adam Sasine tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021