Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 45 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Network Security Group with diagnostic logs

This template creates a Network Security Group with diagnostic logs and a resource lock

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.10.2021

Virtual Network with diagnostic logs

This template creates a Virtual Network with diagnostic logs and allows optional features to be added to each subnet

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.10.2021

Create an on-demand SFTP Server with persistent storage

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone Ben Hummerstone tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.09.2021

Create a WordPress site

This template creates a WordPress site on Container Instance

wenwu449 Wenjun Wu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.09.2021

Create a Network Watcher

This template creates a Network Watcher resource.

vmehmeri Victor Dantas Mehmeri tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.09.2021

Create Recovery Services Vault with backup policies

This template creates a Recovery Services Vault with backup policies and configure optional features such system identity, backup storage type, cross region restore and diagnostics logs and a delete lock.

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.09.2021

Azure Image Builder with Azure Windows Baseline.

Creates an Azure Image Builder environment and builds a Windows Server image with the latest Windows Updates and Azure Windows Baseline applied.

mgreenegit Michael Greene tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.08.2021

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.07.2021

Use Azure Firewall as a DNS Proxy in a Hub & Spoke topology

This sample show how to deploy a hub-spoke topology in Azure using the Azure Firewall. The hub virtual network acts as a central point of connectivity to many spoke virtual networks that are connected to hub virtual network via virtual network peering.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.07.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.06.2021

Deploy a policy definition and assign to a management group

This template is a management group level template that will create a policy definition and assign that policy to the target management group. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.06.2021

Terraform on Azure

This template allows you to deploy a Terraform workstation as a Linux VM with MSI.

sebastus Greg Oliver tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.06.2021

Deploy a Policy Def and Assign to Multiple Mgmt Groups

This template is a management group level template that will create a policy definition and assign that policy to multiple management groups.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.06.2021

RBAC - Grant Built In Role Access for multiple existing VMs in a Resource Group

This template grants applicable role based access to multiple existing VMs in a Resource Group

ManaviS Manavi Sharma tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.05.2021

Azure Synapse Proof-of-Concept

This template creates a proof of concept environment for Azure Synapse, including SQL Pools and optional Apache Spark Pools

JamJarchitect JamJarchitect tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.05.2021

Hazelcast Cluster

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

sedouard Steven Edouard tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.05.2021

RBAC - Existing VM

This template grants applicable role based access to an existing VM in a Resource Group

ManaviS Manavi Sharma tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

min.io Azure Gateway

Fully private min.io Azure Gateway deployment to provide an S3 compliant storage API backed by blob storage

sarahecraddock sarahecraddock tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.05.2021

SQL logical server.

This template allows you to create SQL logical server.

srdan-bozovic-msft Srđan Božović tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Create ssh-keys and store in KeyVault

This template uses the deploymentScript resource to generate ssh keys and stores the private key in keyVault.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Import VHD Blobs from a ZIP Archive URL

Deploying Virtual Machines based on specialized disk images requires to import VHD files into a Storage Account. In the case there are multiple VHD files compressed in a single ZIP and you got the URL to fetch the ZIP archive, this ARM template will ease the job: Download, Extract and Import into an existing Storage Account Blob Container.

gwenblum Gwen Blum tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.04.2021