Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi edinin

Filtrenizle eşleşen 4 şablon var.

Hazelcast Cluster

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

sedouard Steven Edouard tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.12.2019

Terraform on Azure

This template allows you to deploy a Terraform workstation as a Linux VM with MSI.

sebastus Greg Oliver tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.11.2019

Assign an RBAC role to a Resource Group

This template assigns Owner, Reader or Contributor access to an existing resource group.

ManaviS Manavi Sharma tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.03.2019

Assign a built-in policy to an existing Resource Group

This template assigns a built-in policy to an existing resource group.

mumian Jonathan Gao tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 20.02.2019