Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 43 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Assign an RBAC role to a Resource Group

This template assigns Owner, Reader or Contributor access to an existing resource group.

ManaviS Manavi Sharma tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.01.2022

Application Gateway with WAF and firewall policy

This template creates an Application Gateway with WAF configured along with a firewall policy

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.12.2021

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.11.2021

Create an API Management service with SSL from KeyVault

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.11.2021

Assign a role at tenant scope

This template is a tenant level template that will assign a role to the provided principal at the tenant scope. The user deploying the template must already have the Owner role assigned at the tenant scope.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.11.2021

Create a new role def via a subscription level deployment

This template is a subscription level template that will create a role definition at subscription scope.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.11.2021

Assign a role at subscription scope

This template is a subscription level template that will assign a role at subscription scope.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.11.2021

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.11.2021

Create Storage Account & enable protection via Backup Vault

Template that creates storage account and enable protection via Backup Vault

nilaydshah Nilay Shah tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.10.2021

Deploy a Storage Account for SAP ILM Store

The Microsoft Azure Storage Account can now be used as a ILM Store to persist the Archive files and attachments from an SAP ILM system. An ILM Store is a component which fulfills the requirements of SAP ILM compliant storage systems. One can store archive files in a storage media using WebDAV interface standards while making use of SAP ILM Retention Management rules. For more information about SAP ILM Store, refer to the SAP Help Portal .

SumitDey2021 Sumit Dey tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 28.10.2021

Create an Azure Key Vault with RBAC and a secret

This template creates an Azure Key Vault and a secret. Instead of relying on access policies, it leverages Azure RBAC to manage authorization on secrets

jbpaux Jean-Benoit Paux tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.10.2021

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe Stephane Lapointe tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.10.2021

Create Disk & enable protection via Backup Vault

Template that creates a disk and enables protection via Backup Vault

nilaydshah Nilay Shah tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 23.10.2021

Create a user-assigned managed identity and role assignment

This module allows you to create a user-assigned managed identity and a role assignment scoped to the resource group.

Son güncelleme tarihi: 21.10.2021

IBM Cloud Pak for Data on Azure

This template deploys an Openshift cluster on Azure with all the required resources, infrastructure and then deploys IBM Cloud Pak for Data along with the add-ons that user chooses.

muthukumarbala07 Muthukumar Balasubramanian tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.10.2021

Web App with Managed Identity, SQL Server and ΑΙ

Simple example to deploy Azure infrastructure for app + data + managed identity + monitoring

MarcusFelling Marcus Felling tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.10.2021

Log Analytics workspace with solutions and data sources

Deploys a Log Analytics workspace with specified solutions and data sources

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.10.2021

Route table with routes

This template creates a Route Table with routes

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.10.2021

Network Security Group with diagnostic logs

This template creates a Network Security Group with diagnostic logs and a resource lock

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.10.2021

Virtual Network with diagnostic logs

This template creates a Virtual Network with diagnostic logs and allows optional features to be added to each subnet

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.10.2021

Create an on-demand SFTP Server with persistent storage

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone Ben Hummerstone tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.09.2021

Create a WordPress site

This template creates a WordPress site on Container Instance

wenwu449 Wenjun Wu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.09.2021

Create a Network Watcher

This template creates a Network Watcher resource.

vmehmeri Victor Dantas Mehmeri tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.09.2021

Create Recovery Services Vault with backup policies

This template creates a Recovery Services Vault with backup policies and configure optional features such system identity, backup storage type, cross region restore and diagnostics logs and a delete lock.

tw3lveparsecs tw3lveparsecs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.09.2021