Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Tüm 13 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Create ssh-keys and store in KeyVault

This template uses the deploymentScript resource to generate ssh keys and stores the private key in keyVault.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 17.11.2020

Deploy a policy definition and assign to a management group

This template is a management group level template that will create a policy definition and assign that policy to the target management group. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.11.2020

Create a new role def via a subscription level deployment

This template is a subscription level template that will create a role definition at subscription scope. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.11.2020

Assign an RBAC role to a Resource Group

This template assigns Owner, Reader or Contributor access to an existing resource group.

ManaviS Manavi Sharma tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.10.2020

Assign a built-in policy to an existing resource group

This template assigns a built-in policy to an existing resource group.

mumian Jonathan Gao tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.10.2020

Create an on-demand SFTP Server with persistent storage

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone Ben Hummerstone tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.09.2020

SQL logical server.

This template allows you to create SQL logical server.

srdan-bozovic-msft Srđan Božović tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.09.2020

RBAC - Existing VM

This template grants applicable role based access to an existing VM in a Resource Group

ManaviS Manavi Sharma tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.09.2020

Create a WordPress site

This template creates a WordPress site on Container Instance

wenwu449 Wenjun Wu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.08.2020

Assign a role at subscription scope

This template is a subscription level template that will assign a role at subscription scope. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 6.06.2020

Assign a role at tenant scope

This template is a tenant level template that will assign a role to the provided principal at the tenant scope. The user deploying the template must already have the Owner role assigned at the tenant scope.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.06.2020

Terraform on Azure

This template allows you to deploy a Terraform workstation as a Linux VM with MSI.

sebastus Greg Oliver tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.04.2020

Hazelcast Cluster

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

sedouard Steven Edouard tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.12.2019