Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 16 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Front Door Standard/Premium with API Management origin

This template creates a Front Door Premium (Preview) and an API Management instance, and uses an NSG and global API Management policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 28.07.2021

Deploy API Management in Virtual Network with Public IP

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in External mode and configure NSG on the subnet as per recommendation. The template also expects Public IP address from your subscription.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.07.2021

Create API Management in Internal VNet with App Gateway

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management on a private network protected by Azure Application Gateway.

kyleburnsdev Kyle Burns tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 7.07.2021

Create an API Management instance having MSI Identity

This template creates a developer instance of Azure API Management having an MSI Identity

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.06.2021

Deploy API Management into Availability Zones

This template creates a premium instance of Azure API Management and deploys into an Availability Zone

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.06.2021

Deploy API Management in Internal VNET with Public IP

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in Internal mode and configure NSG on the subnet as per recommendation. The template also expects Public IP address from your subscription.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.06.2021

Create an API Management instance and all sub resources using template

This template demonstrates how to create a API Management service and configure sub-entities

KedarJoshi Kedar Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.06.2021

Create an API Management instance in Premium tier with custom hostnames for proxy and portal

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management with custom hostname for portal and multiple custom hostnames for proxy

KedarJoshi Kedar Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.06.2021

Create API Management with custom proxy ssl using KeyVault.

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management and configure custom hostname for proxy with ssl certificate from keyvault.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 8.06.2021

Create and monitor API Management instance with Operations Management Suite (OMS) - Log Analytics

This template creates an instance of Azure API Management service and OMS workspace and sets up monitoring for your API Management service with Operations Management Suite - Log Analytics

KedarJoshi Kedar Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 24.05.2021

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.05.2021

Create an API Management service with SSL from KeyVault

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Create a multi-region Premium tier API Management service

This template demonstrates how to create API Management service with additional locations. The primary location is the same as location of the resource group. For Additional locations, the template shows NorthCentralUs and East US2. The primary location should be different from additional locations

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Create an API Management service in External Virtual Network

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in External mode and configure NSG on the subnet as per recommendation.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Create an API Management service in Internal Virtual network

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in Internal Virtual Network mode and configure NSG on the subnet as per recommendation.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Create an API Management instance using a template

This template creates a developer instance of Azure API Management

miaojiang Miao Jiang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.04.2021