Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Tüm 10 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2020

Create an API Management service in External Virtual Network

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in External mode and configure NSG on the subnet as per recommendation.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.03.2019

Create an API Management service in Internal Virtual network

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in Internal Virtual Network mode and configure NSG on the subnet as per recommendation.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.03.2019

Create API Management with custom proxy ssl using KeyVault.

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management and configure custom hostname for proxy with ssl certificate from keyvault.

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.03.2019

Create a multi-region Premium tier API Management service

This template demonstrates how to create API Management service with additional locations. The primary location is the same as location of the resource group. For Additional locations, the template shows NorthCentralUs and East US2. The primary location should be different from additional locations

KedarJoshi Kedar Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.03.2019

Create an API Management instance having MSI Identity

This template creates a developer instance of Azure API Management having an MSI Identity

solankisamir Samir Solanki tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.03.2019

Create an API Management instance and all sub resources using template

This template demonstrates how to create a API Management service and configure sub-entities

KedarJoshi Kedar Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.06.2017

Create and monitor API Management instance with Operations Management Suite (OMS) - Log Analytics

This template creates an instance of Azure API Management service and OMS workspace and sets up monitoring for your API Management service with Operations Management Suite - Log Analytics

KedarJoshi Kedar Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.06.2017

Create an API Management instance in Premium tier with custom hostnames for proxy and portal

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management with custom hostname for portal and multiple custom hostnames for proxy

KedarJoshi Kedar Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.06.2017

Create an API Management instance using a template

This template creates a developer instance of Azure API Management

miaojiang Miao Jiang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.04.2016