Gezintiyi Atla

Web App integration with Key Vault

Ashish Kurmi tarafından
Son güncelleme tarihi: 12.11.2016

Deploy a Web App certificate from Key Vault secret and use it for creating SSL binding

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
existingServerFarmId Existing App Service Plan resource id that contains the App Service being updated
certificateName User friendly certificate resource name
existingKeyVaultId Existing Key Vault resource Id with an access policy to allow Microsoft.Web RP to read Key Vault secrets (Checkout README.md for more information)
existingKeyVaultSecretName Key Vault Secret that contains a PFX certificate
existingWebAppName Existing App name to use for creating SSL binding. This App should have the hostname assigned as a custom domain
hostname Custom hostname for creating SSL binding. This hostname should already be assigned to the Web App
existingAppLocation App location
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-certificate-from-key-vault/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-certificate-from-key-vault/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma