Azure SQL Server with Threat Detection (+ optional SQL DB)

Guy Waldman tarafından
Son güncelleme tarihi: 4.12.2018

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Threat Detection enabled and an optional Azure SQL database.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
serverName Name for the SQL server
shouldDeployDb Whether an Azure SQL Database should be deployed under the server
databaseName Name for the SQL database under the SQL server
location Location for server and optional DB
emailAddresses Email addresses for receiving alerts
adminUser Username for admin
adminPassword Password for admin

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-sql-threat-detection-server-policy-optional-db/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-sql-threat-detection-server-policy-optional-db/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Guy Waldman tarafından daha fazla şablon