Gezintiyi Atla

Alert to text message with Logic app

Jeff Hollan tarafından
Son güncelleme tarihi: 22.07.2016

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will send you a text message with the details of the alert. It uses the go.gl URL shortening service to include a link to the portal to see the resource.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
logicAppName The name for the logic app.
twilioSid Your Twilio SID.
twilioToken Your Twilio AuthToken.
twilioConnectionName The name for the Twilio connection.
twilioAccountNumber The Twilio number the message will send from.
toPhoneNumber The phone number the message will send to.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-alert-to-text-message-with-logic-app/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-alert-to-text-message-with-logic-app/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma