The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning service workspace.

Guanyu Wang tarafından
Son güncelleme tarihi: 15.05.2020

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
sku Specifies the sku, also referred as 'edition' of the Azure Machine Learning workspace.
storageAccountNewOrExisting (açıklama yok)
storageAccountName (açıklama yok)
storageAccountType (açıklama yok)
storageAccountResourceGroupName (açıklama yok)
keyVaultNewOrExisting Determines whether or not a key vault should be provisioned.
keyVaultName (açıklama yok)
keyVaultResourceGroupName (açıklama yok)
applicationInsightsNewOrExisting (açıklama yok)
applicationInsightsName (açıklama yok)
applicationInsightsResourceGroupName (açıklama yok)
containerRegistry The container registry resource id if you want to create a link to the workspace.
adbWorkspace Azure Databrick workspace resource id to be linked to the workspace
confidential_data Specifies that the Azure Machine Learning workspace holds highly confidential data.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with customer managed key.
cmk_keyvault Specifies the customer managed keyVault arm id.
resource_cmk_uri Specifies if the customer managed keyvault key uri.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-create/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Guanyu Wang tarafından daha fazla şablon