SAP 애플리케이션을 Azure로 마이그레이션하기

클라우드로의 SAP 여정을 위한 로드맵

Bu kaynak 한국어 dilinde sunulmaktadır.

Yayımlanma tarihi: 17.01.2019

이미 알고 계시다시피, 모든 SAP NetWeaver 환경은 결국 SAP HANA 및 클라우드로 마이그레이션될 것입니다. 그러나 여정이 완전히 끝날 때까지는 두 가지 환경을 함께 사용해야 합니다. 얼마나 많은 S/4HANA 시스템을 배포해야 할까요? 프로젝트용으로 사용할 단기 S/4HANA 시스템이 몇 개나 필요할까요? 이 가이드는 미션 크리티컬 SAP 환경을 클라우드로 성공적으로 마이그레이션하는 데 필요한 값진 도구와 프로세스를 제공합니다. 

이 백서를 다운로드해서 Azure가 다음 작업을 수행하는 방법에 대해 알아보세요.
  • SAP 지원 데이터베이스에서 실행 중인 기존 SAP 시스템 마이그레이션
  • 주문형 S/4HANA 시스템을 구축하고 활성 인프라 사용량에 대해서만 비용 지불
  • 프로세스를 S/4HANA로 이전할 때 이전 NetWeaver 시스템의 인프라 확장
  • Oracle, SQL Server, IBM DB/2 등의 모든 SAP 지원 데이터베이스에서 데이터 보호
  • SQL Server AlwaysOn, HANA System Replication(HSR) 및 Oracle Dataguard를 지원하여 프로덕션 SAP 인스턴스의 고가용성 보장

İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Microsoft, Microsoft Azure ile diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında güncelleştirmeler ve özel teklifler sunmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanabilir. İstediğiniz zaman aboneliğinizi kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik bildirimini okuyun.