SAP의 클라우드 마이그레이션에 대한 15가지 학습 내용

Bu kaynak 한국어 dilinde sunulmaktadır.

Yayımlanma tarihi: 18.12.2018

디지털 트랜스포메이션 여정이 Azure에서 어떻게 보일 수 있는가를 시각화합니다. SAP를 클라우드로 이전하는 실제 경험을 공유하는 Microsoft IT 관리자로부터 새로운 관점을 얻을 수 있습니다. 오늘 시작해서 이 eBook을 읽어보고
  • IT 전문가가 어떻게 변화 관리 역할을 수행하며 SAP 클라우드 마이그레이션 전략을 개발했는지 알아봅니다.
  • 팀이 클라우드로 전환할 때 조직에 이를 알리는 방법에 대한 실무적인 조언을 얻습니다.
  • SAP을 Azure로 마이그레이션함으로써 얻을 수 있는, 비용을 절감하고 미래를 대비하는 등 SAP 투자로 인한 여러 이점에 대해 알아봅니다.

İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Microsoft, Microsoft Azure ile diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında güncelleştirmeler ve özel teklifler sunmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanabilir. İstediğiniz zaman aboneliğinizi kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik bildirimini okuyun.