Azure SQL Veritabanı’nda değişiklik yapmaya yönelik bir t-SQL sorgusu var mı?

Azure SQL Veritabanı için T-SQL hakkında bilgi edinin.

İlgili sorular ve yanıtlar

  • Sorun gidermeyi öğrenin.

  • Dinamik yönetim görünümlerini yönetmeyi öğrenin.

  • Azure SQL veritabanını kopyalamayı öğrenin.

  • SQL Veritabanını buluta geçirmeyi öğrenin.

  • Azure SQL Veritabanı ayrılmış kapasitesi UK Kuzey dışındaki tüm genel Azure bölgelerinde kullanılabilir. UK Kuzey bölgesinde zaten sanal çekirdek tabanlı SQL dağıtımlarınız varsa ve bunlar için ayrılmış kapasite satın almak istiyorsanız bir Yardım+Destek isteği açabilirsiniz. Böylece biz de söz konusu bölgedeki aboneliğinizin engelini kaldırabiliriz. Ayrılmış kapasite şu an için Azure Almanya, Azure US Government ve Çin’in de dahil olduğu bağımsız bulutlarda kullanılamamaktadır.