I cannot connect to my public endpoint after associating NSG to my virtual machine

İlgili sorular ve yanıtlar

  • İçeri/dışarı aktarmayı öğrenin.

  • Hayır. Sanal ağ içi veri aktarımı için ücret alınmaz

  • DNS kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

  • DNS korumasını öğrenin.

  • Traffic Manager’ı yapılandırmayı öğrenin.