Azure portalını kullanarak DNS kayıtlarını ve kayıt kümelerini yönetme

DNS kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

İlgili sorular ve yanıtlar

  • İçeri/dışarı aktarmayı öğrenin.

  • Hayır. Sanal ağ içi veri aktarımı için ücret alınmaz

  • DNS korumasını öğrenin.

  • Traffic Manager’ı yapılandırmayı öğrenin.