Standart olmayan video çözünürlükleri için Redactor ölçümü nasıl belirlenir?

Giriş videosunun her iki kenarı da ilgili ölçümün desteklenen giriş çözünürlüğü sınırları içinde olmalıdır. Örneğin, 600 x 481 çözünürlüğündeki bir videonun her iki kenarı da 480’den büyük olduğundan, bu video S1 ölçümünün 640 x 480 çözünürlük sınırını aşar ve S2 ölçümüne tabi olur.

Media Services

İlgili sorular ve yanıtlar

 • Evet, içerik akışı için birden çok akış birimi satın alabilirsiniz.

 • Hesabınıza medya ayrılmış birimleri eklerseniz birden çok dosyayı eşzamanlı olarak işleyebilirsiniz. Medya ayrılmış biriminin türü değiştirildiğinde dosyaların işlenme hızı etkilenir. Örneğin hesabınızda, S1 türünde üç adet medya ayrılmış birimi varsa aynı anda üçe adede kadar dosya işlenebilir. Ayrılmış birimin türü S3 olarak değiştirilirse her bir dosya daha hızlı işlenir. Daha fazla bilgi edinmek için, hazırladığımız belgelere bakın.

 • Her gün sağlanan en fazla akış birimi sayısı üzerinden ücretlendirilirsiniz. Bu örnekte, o gün için dört akış birimleri üzerinden ücretlendirilirsiniz.

 • Bir akış birimi, içerik akışı için ayrılmış bir kaynak kümesi sağlar. Her biri bant genişliği performansını 200 Mbps artırır.

 • Kanalın geçerli durumuna bağlıdır. Olası değerler şunlardır:

  • Durduruldu. Bu, kanalın oluşturulduktan sonraki ilk durumudur. Bu durumda, kanal özellikleri güncelleştirilebilir ama akışa izin verilmez.
  • Başlangıç. Kanal başlatılıyor. Bu durum süresince güncelleştirmelere veya akışa izin verilmez. Bir sorun oluşursa kanal, “Durduruldu” durumuna döndürülür.
  • Çalışıyor. Kanal canlı akışları işleyebilir.
  • Durduruluyor. Kanal durduruluyor. Bu durum süresince güncelleştirmelere veya akışa izin verilmez.
  • Siliniyor. Kanal siliniyor. Bu durum süresince güncelleştirmelere veya akışa izin verilmez. Aşağıdaki tabloda, kanal durumlarının faturalandırma modu ile nasıl eşleştiği gösterilir. |Kanal durumu|Portal kullanıcı arabirimi göstergeleri|Faturalandırılmış mı?| |---|---|---| |Başlangıç|Başlangıç|Hayır (geçici durum)| |Çalışıyor|Hazır (çalışan program yok) veya Akış (en az bir program çalışıyor)|Evet| |Durduruluyor|Durduruluyor|Hayır (geçici durum)| |Durduruldu|Durduruldu|Hayır|
 • Hayır, yalnızca çıkış dakikası sayısı ve medya ayrılmış birimi sayısı üzerinden ücretlendirilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki örneğe bakın.