Olağanüstü durum kurtarma için nasıl plan yapabilirim?

Olağanüstü durum kurtarma için plan yapmayı öğrenin.

Azure SQL Veritabanı

İlgili sorular ve yanıtlar

  • VM'leri depolama performansı için yapılandırmayı öğrenin.

  • Bir tabloyu geri yüklemeyi öğrenin.

  • Sorun gidermeyi öğrenin.

  • Azure VM'lerinde SQL hakkında bilgi edinin.

  • Sorun gidermeyi öğrenin.