Aracılı bağlantı ücretleri kuyruklara ve konulara/aboneliklere uygulanır mı?

Evet. Gönderen sistem veya cihazların sayısı ne olursa olsun, HTTP kullanarak olay göndermeye ilişkin herhangi bir bağlantı ücreti yoktur. Sıfırdan büyük bir zaman aşımı kullanarak HTTP aracılığıyla olay alınması (“uzun yoklama” olarak da adlandırılır), aracılı bağlantı ücretleri alınmasına neden olur. AMQP bağlantıları, bağlantıların gönderme veya alma için kullanılıp kullanılmadığından bağımsız olarak aracılı bağlantı ücretleri alınmasına neden olur. Temel ad alanında 100 adet aracılı bağlantıya ücretsiz izin verildiğini ve bunun ayrıca Azure aboneliği için izin verilen en yüksek aracılı bağlantı sayısı olduğunu unutmayın. Azure aboneliğindeki tüm standart ad alanları için ilk 1.000 aracılı bağlantı, ek ücret olmadan (taban ücreti hariç) sunulur. Bu tanınan haklar birçok hizmetten hizmete mesajlaşma senaryosunu kapsamaya yeterli olduğu için, aracılı bağlantı ücretleri genellikle sadece çok sayıda istemci ile AMQP veya HTTP uzun yoklaması kullanmayı planladığınız durumlarda (örneğin, daha verimli olay akışı sağlamak ya da binlerce/milyonlarca cihaz veya uygulama örneği ile iki yönlü iletişime olanak tanımak için) devreye girer.

Service Bus

Related questions and answers

 • Geçiş saatleri, her bir Service Bus Geçişi’nin "açık" olduğu toplam zaman miktarı için faturalandırılır. Geçiş özellikli bir WCF hizmeti (veya "geçiş dinleyicisi") belirli bir Service Bus adresine (hizmet ad alanı URL’si) ilk kez bağlandığında söz konusu adreste örtük olarak bir geçiş oluşturulur ve açılır. Geçiş, ancak son dinleyicinin adresle bağlantısını kesmesiyle kapatılır. Bu nedenle fatura ücreti, ilk geçiş dinleyicisinin bağlantı kurmasından son geçiş dinleyicisinin geçişin Service Bus adresiyle bağlantısını kesmesine kadar geçen süre boyunca söz konusu geçişin "açık" olduğu düşünülerek hesaplanır.

 • Karma bağlantı, ağa bağlı iki uygulama arasında çift yönlü, ikili akış iletişimi oluşturmanıza olanak tanır. Bu iletişimde taraflardan biri veya her ikisi de NAT veya Güvenlik Duvarı arkasında bulunabilir. Bu geçişli bağlantıyı kabul eden dinleyici ve bağlantıyı başlatan gönderen, temel bir WebSocket özelliğine (çoğu web tarayıcısında bulunan WebSocket API’si dahil) sahip olan tüm platformlarda ve her dilde uygulanabilir.

 • Service Bus mesajlaşmasının premium katmanında, satın alınan mesajlaşma birimi başına sabit bir günlük fiyat geçerlidir. Premium olarak oluşturulan ad alanları 1, 2 veya 4 mesajlaşma birimine sahip olabilir. Bunların her biri için ilgili sayıda mesajlaşma birimine ait günlük ücret uygulanır. Premium ad alanlarında, satın alınan mesajlaşma birimi sayısı dilediğiniz zaman değiştirilebilir; ancak günlük ücret herhangi bir zamanda ad alanına atanmış en fazla mesajlaşma birimi sayısını temel alır.

 • Bir aracılı bağlantı aşağıdakilerden biri olarak tanımlanır:

  1. Bir istemciden Service Bus konusu, aboneliği, kuyruğu veya olay hub'ına gerçekleştirilen AMQP bağlantısı.
  2. Sıfırdan büyük alma zaman aşımı değerine sahip bir Hizmet Veri Yolu konusundan veya kuyruktan mesaj almaya yönelik HTTP çağrısı. Microsoft, dahil edilen miktarı (standart ve premium katmanında 1.000) aşan en yüksek eş zamanlı aracılı bağlantı sayısını ücretlendirir. En yüksek sayılar saatlik olarak ölçülür, ayda 730 saat eşit olarak dağıtılır ve aylık faturalandırma dönemi boyunca toplanır. Dahil edilen miktar (ayda 1.000 aracılı bağlantı), eşit olarak dağıtılan saatlik en yüksek sayıların toplamına göre faturalandırma döneminin sonunda uygulanır. Örnekler:
  3. 5.000 istemcinin her biri tek bir AMQP bağlantısı aracılığıyla bağlanıyor, bir Service Bus konusundan komut alıyor ve kuyruklara olay gönderiyor. Tüm istemciler her gün 12 saat boyunca bağlanıyorsa şu bağlantı ücretini görürsünüz (diğer Service Bus ücretlerine ek olarak): 5.000 bağlantı * 12 saat * 30,5 gün / 730 = 2.500 aracılı bağlantı. 1.000 aracılı bağlantı içeren aylık kullanım izninin üzerine 1.500 aracılı bağlantı ücreti uygulanır.
  4. 5.000 istemci, sıfır olmayan bir zaman aşımı belirterek HTTP aracılığıyla bir Service Bus kuyruğundan ileti alıyor. Tüm cihazlar her gün 12 saat boyunca bağlanıyorsa şu bağlantı ücretini görürsünüz (diğer Service Bus ücretlerine ek olarak): 5.000 HTTP alma bağlantısı * günde 12 saat * 30,5 gün / 730 saat = 2.500 aracılı bağlantı.
 • Service Bus mesajlaşmasının premium katmanı, Azure Service Bus kuyrukları ve konularının tüm mesajlaşma özelliklerini öngörülebilir ve tekrarlanabilir bir performans, daha yüksek iş hacmi ve gelişmiş kullanılabilirlik ile birlikte sunar. Premium katman, ayrılmış bir kaynak dağıtımı modeli kullanarak iş yükü yalıtımı ve tutarlı performans sağlar. Premium katmandaki işlem ve bellek kaynakları ayrılmış olduğundan, diğer katmanlardaki gibi ileti başına işlem ücreti uygulanmaz. İleti birimi ayırmaya tüm işlemler dahildir.

 • Geçiş, geçişe gönderilen ve geçiş tarafından gönderilen her bir iletiyi faturalanabilir olarak sayar. Faturalanabilir ileti, en çok 64 KB boyutlu bir veri çerçevesidir. Görüntü döndüren bir HTTP yanıtında olduğu gibi bir ileti 64 KB’tan büyük olursa fazladan her 64 KB, ek bir faturalanabilir ileti olarak sayılır. İstek/yanıt şeması uygulayan normal bir geçişli hizmette, istek önce geçişe gelip buradan hizmete gider ve yanıt da aynı yolu geri döner. Bu en az dört faturalanabilir iletiye karşılık gelir. 4 dinleyicisi olan bir çok noktaya yayın hizmetinde, geçişe gönderilen ileti 1 ileti olarak, dinleyicilere gönderilen 4 iletinin her biri 1 ileti olarak sayılır ve toplamda 5 ileti hesaba katılır.