Hizmet katmanını yükseltme veya düşürme olanağım var mı? Varsa, faturam bundan nasıl etkilenir?

Evet, Azure CLI ile yönetilen katmanda SKU değiştirilebilir. Kullanıcılar değişiklik zamanına kadar önceki SKU fiyatı, değişiklik yapıldıktan sonra ise yeni SKU fiyatı üzerinden ücretlendirilir.

Container Registry

İlgili sorular ve yanıtlar

  • Azure veri merkezlerinden dışarıya veya veri merkezleri arasındaki ağ çıkışları için standart ağ ücretleri uygulanır. Kapsayıcı dağıtımlarınızla aynı veri merkezinde bir kayıt defteri tutmanız önerilir. Birden fazla bölgeyi tek bir bölge şeklinde yöneterek çeşitli bölgeler genelinde ağa yakın dağıtımlar sağlamak için önizlemedeki coğrafi çoğaltma özelliğine göz atın.

  • Faturada kayıt defteri SKU’su üzerinden her bir yönetilen kayıt defterinin maliyetine ek olarak varsa ağ ücretleri görünür.

  • Temel, Standart ve Premium katmanlarının fiyatlarına belirli bir depolama miktarı da dahildir. Dahil edilen depolama miktarı aşıldığında, kayıt defteri ek depolaması için ücretlendirilir.