Son kullanıcılara hizmet vermek üzere istediğim Content Delivery Network veri merkezini seçebilir miyim?

Hayır. Veri merkezi, son kullanıcının ağ yapılandırmalarına göre belirlenir ve geliştirici tarafından kontrol edilemez. Kullanıcılar, ISS'leri tarafından tercih edilen konumlardan veya fiziksel olmasa da mantıksal açıdan "daha yakın" olarak kabul edilen düğümlerden hizmet alırlar.

Content Delivery Network

İlgili sorular ve yanıtlar

 • İçeriğin Content Delivery Network yerel önbelleğinde erişilebilir olması (genelde "önbellek etkinliği" veya "yük boşaltma" olarak adlandırılır) şunlar da dahil birçok faktörden etkilenmektedir:

  • Sona erme ("max-age") başlık değerleri
  • Geliştiricinin içerik kitaplığının genel toplam boyutu (önbelleğe alınabilecek miktar)
  • Aktif çalışma kümesi (önbelleğe alınan miktar)
  • Trafik (hizmet verilen miktar)
  • Önbellek dalgalanması (nesnelerin önbelleğe eklenme veya eskime sıklığı) Örneğin, yüksek dalgalanma ve yüksek trafiğe sahip bir geliştirici, nesne alışverişi daha sık olacağı için diğer kullanıcılara göre daha az önbellek etkinliğine sahip olacaktır. Daha fazla başlangıç noktası talebi gerektiği için bu Depolama ve Veri Aktarımı ücretlerinin artmasına neden olur. Başlangıç noktası istekleri gönderme gereksinimini azaltmak için daha uzun max-age başlıkları oluşturarak Content Delivery Network’ün nesneleri daha uzun süre tutmasına izin verebilirsiniz.
 • Content Delivery Network veri aktarımı fiyatlandırması, son kullanıcı konumundan değil aktarımların sağlandığı düğümün konumu üzerinden hesaplanır. Aşağıdaki coğrafi bölgeler, Azure Content Delivery Network için yukarıda listelenen bölgelere karşılık gelir. Düğüm konumlarının ayrıntılı listesi için, Varlık Noktası (PoP) konumları belgelerine bakın.

  • Bölge 1: Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
  • Bölge 2: Asya Pasifik (Japonya dahil)
  • Bölge 3: Güney Amerika
  • Bölge 4: Avustralya
  • Bölge 5: Hindistan
 • Mevcut Content Delivery Network bölgeleri tarafından hizmet sunulan coğrafyalar için tek fiyat uygulanır.

 • Hayır. Content Delivery Network, kenar konumu olmayan bir nesne için istek aldığında, verileri almak için Azure Depolama'ya bir istek gönderir. Verileri Depolama'dan okumanın ve Depolama'dan Content Delivery Network’e aktarmanın maliyeti, normal Depolama ve Veri Aktarımı ücretleri üzerinden hesaplanır.