Medya ayrılmış birimlerini ölçeklendirebilir miyim? Herhangi bir sınır uygulanır mı?

Evet, hesabınızdaki medya ayrılmış birimi sayısını ölçeklendirebilirsiniz. Azure Portal’da, en çok 25 adet S2 medya ayrılmış birimi kullanabilmek gibi varsayılan sınırlamalar bulunsa da bu sınırlar esnektir. Sınırlarınızı yükseltmek isterseniz bize başvurabilirsiniz.

Media Services

Related questions and answers

 • Her gün sağlanan en fazla akış birimi sayısı üzerinden ücretlendirilirsiniz. Bu örnekte, o gün için dört akış birimleri üzerinden ücretlendirilirsiniz.

 • Giriş videosunun her iki kenarı da ilgili ölçümün desteklenen giriş çözünürlüğü sınırları içinde olmalıdır. Örneğin, 600 x 481 çözünürlüğündeki bir videonun her iki kenarı da 480’den büyük olduğundan, bu video S1 ölçümünün 640 x 480 çözünürlük sınırını aşar ve S2 ölçümüne tabi olur.

 • Evet, içerik akışı için birden çok akış birimi satın alabilirsiniz.

 • Hayır, yalnızca çıkış dakikası sayısı ve medya ayrılmış birimi sayısı üzerinden ücretlendirilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki örneğe bakın.

 • Normal bir kodlama işinin parçası olarak, buradaki örnekte görüldüğü gibi küçük resimler oluşturursanız bu işlem için ücret uygulanmaz. Bununla birlikte, yalnızca küçük resim oluşturan bir kodlama görevi gönderirseniz (çıktı, video veya ses içermiyorsa), çıktı varlığındaki her bir resim, bir saniye (bir dakikanın 60’ta 1’i) olarak hesaplanır.

 • Kanalın geçerli durumuna bağlıdır. Olası değerler şunlardır:

  • Durduruldu. Bu, kanalın oluşturulduktan sonraki ilk durumudur. Bu durumda, kanal özellikleri güncelleştirilebilir ama akışa izin verilmez.
  • Başlangıç. Kanal başlatılıyor. Bu durum süresince güncelleştirmelere veya akışa izin verilmez. Bir sorun oluşursa kanal, “Durduruldu” durumuna döndürülür.
  • Çalışıyor. Kanal canlı akışları işleyebilir.
  • Durduruluyor. Kanal durduruluyor. Bu durum süresince güncelleştirmelere veya akışa izin verilmez.
  • Siliniyor. Kanal siliniyor. Bu durum süresince güncelleştirmelere veya akışa izin verilmez. Aşağıdaki tabloda, kanal durumlarının faturalandırma modu ile nasıl eşleştiği gösterilir. |Kanal durumu|Portal kullanıcı arabirimi göstergeleri|Faturalandırılmış mı?| |---|---|---| |Başlangıç|Başlangıç|Hayır (geçici durum)| |Çalışıyor|Hazır (çalışan program yok) veya Akış (en az bir program çalışıyor)|Evet| |Durduruluyor|Durduruluyor|Hayır (geçici durum)| |Durduruldu|Durduruldu|Hayır|