Can I scale Azure Redis Cache units similar to the concept in Managed Cache?

Yes. In premium tier you can scale out to multiple Redis Cache units.

Yönetilen Önbellek Hizmeti

Related questions and answers

  • Yönetilen Önbellek Hizmeti ve Rol İçi Önbellek Hizmeti, 30 Kasım 2016’da kullanımdan kaldırılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Yönetilen Önbellek ve Rol İçi Önbellek hizmetleri 30 Kasım 2016’da kullanımdan kaldırılacak.

  • Sunduğu esneklik nedeniyle yeni geliştirmelerde Redis için Azure Cache’in kullanılmasını öneririz. Birçok programlama dili (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python ve Ruby dahil 29'dan fazla programlama dili) tarafından desteklenen standart açık Redis protokolünü temel alır. Bu durum, Azure'da oluşturabileceğiniz her türlü iş yükü için kullanılmasını sağlar.