Can I have two different vaults – one with LRS and one with GRS?

Yes. The backup data in each vault will be billed at the appropriate LRS or GRS Block Blob rates for the region where the vault is located. The customer has complete control of the Azure storage bill with the vault choices that are picked.

Azure Backup

Related questions and answers

 • Belirli bir Korumalı Örnek için Azure Yedekleme'de tutulan yedekleme verilerinin toplam miktarı aşağıdaki etkenlere bağlı olarak değişir:

  • Yedekleme verilerinin tutulma süresi
  • Her kurtarma noktasında depolanan net yeni dalgalanma
  • Yedekleme verilerine uygulanan sıkıştırma oranı
  • Zamanlanan yedekleme işlerinin sıklığı
  • İlgili yedekleme meta verileri
 • Korumalı örnek, Azure’a yapılacak yedeklemeyi yapılandırmak için kullandığınız bilgisayarı, fiziksel veya sanal sunucuyu ifade eder. Bilgisayar, sunucu veya veritabanı için yedekleme ilkesi yapılandırdığınızda ve verilerin yedek kopyasını oluşturduğunuzda, örnek korunmuş olur. Yedek verilerin sonraki kopyaları, kullanılan depolama miktarını değiştirir ancak ek yedek kopyalar, korumalı örnek sayısına eklenmez. Sanal makineler, uygulama sunucuları ve Windows işletim sistemi çalıştıran kişisel bilgisayarlar, yaygın olarak kullanılan korumalı örneklerden bazılarıdır. Örneğin:

  • Hyper-V veya Azure IaaS hiper yönetici yapısı çalıştıran bir sanal makine. Bu sanal makinelerin konuk işletim sistemleri Windows Server veya Linux olabilir.
  • Windows Server çalıştıran fiziksel veya sanal makineye ve yedeklenecek veriler içeren iş yüklerine sahip bir uygulama sunucusu. Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange sunucusu, Microsoft SharePoint sunucusu, Microsoft Dynamics ve Windows Server'daki Dosya Sunucusu rolü, yaygın olarak kullanılan iş yükleridir. Bu iş yüklerini yedeklemek veya korumak için, Azure Backup Sunucusu veya System Center Data Protection Manager (DPM) kullanmanız gerekir.
  • Windows işletim sistemi çalıştıran bir kişisel bilgisayar.
  • Sunucudaki tüm veritabanlarını içeren SQL Server. Bir sanal makine hiper yönetici yapısını konuk iş yüküyle birlikte yedeklemeyi seçerseniz, hiper yönetici ve konuk iş yükü ayrı korumalı örnekler olarak değerlendirilir ve bağımsız olarak ücretlendirilir.
 • Azure Backup ile depolanan tüm veriler, yukarıda listelenen yedekleme alanı fiyatlarına göre faturalandırılır.

 • Hayır, faturalandırma açısından örnekler, boyutlarına bağlı olarak üç kategoride sınıflandırılır. Korumalı örnek başına fiyat, yukarıdaki fiyatlandırma tablosunda verilen örnek kategorisine bağlıdır. Yukarıdaki tabloda verilen fiyatların farklı bir ücret olan Depolama'yı içermediğini unutmayın.

 • Yedekleme kasası Pano sayfası, kasaya kaydedilen makinedeki toplam verileri gösterir. Ayrıca yedekleme kasası için kullanılan depolama türünü gösterir.

 • Bu fiyatlandırma, yedekleme kasası için yapılan depolama seçimine bağlıdır. Yedekleme kasası için depolama seçenekleri: Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS) veya Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS).