Azure Blob Storage: What are hot and cool storage tiers?

Depolama Hesapları

Related questions and answers

  • Depolama hesabınızı oluştururken yedeklilik seçimi yapabilirsiniz. Hesap oluşturulduktan sonra Azure Portal veya hizmet yönetim API’sini kullanarak yedeklilik durumunu denetleyebilirsiniz.

  • Performans sorunlarını tanılamayı öğrenin.

  • Depolama Ölçümlerini etkinleştirmeyi öğrenin.

  • RA-GRS ile yüksek erişilebilirliğe sahip uygulamalar tasarlamayı öğrenin.

  • Verileri taşımayı öğrenin.

  • Premium depolamaya geçiş yapmayı öğrenin.