Azure Active Directory otomatik cihaz kaydı - SSS

Related questions and answers

  • DNS etki alanı adı devralma işlemini yapmayı öğrenin.

  • AD Graph API hatalarını gidermeyi öğrenin.

  • Yönetici rollerini değiştirmeyi öğrenin.

  • Bir Azure AD dizinini silmeyi öğrenin.

  • PowerShell kullanarak üye eklemeyi öğrenin.

  • Azure AD Connect yükseltme özelliğini kullanmayı öğrenin.