Kullanılabilirlik, performans ve uygulama sorunları/çalışma zamanı hatası

Azure App Service üzerindeki uygulama sorunlarını giderin.

App Service

Related questions and answers

  • Otomatik ölçeklendirmeyi yapılandırmayı öğrenin.

  • Windows Web Sitesindeki dosyalara FTP aracılığıyla erişmeyi öğrenin.

  • Çalışan havuzlarını ayrı ayrı otomatik ölçeklendirmeyi öğrenin.

  • HTTP hatalarını gidermeyi öğrenin.

  • Azure App Service’te özel etki alanı satın almayı ve yapılandırmayı öğrenin.