Bildirim Hub'ları için günlük gönderim kotası var mı?

Günlük bildirim kotası yok.

Notification Hubs

İlgili sorular ve yanıtlar

  • Temel ve standart katmanlar otomatik ölçeklendirme gerektirmez. Müşteriler, yayımlanan oranlarda limitsiz miktarda bildirim kullanabilir.

  • Etkin cihazlar, bildirim almak için uygun olan cihazlardır. Bunlar, Google Cloud Messaging veya Amazon Device Messaging kullanan cihazlar için benzersiz kayıt kimlikleri, Windows bildirim hizmeti veya Microsoft anında iletme bildirimi hizmeti kullanan cihazlar için kanal tekdüzen kaynak tanımlayıcıları (URI) ya da Apple anında bildirim hizmeti kullanan cihazlar için cihaz belirteçleri olarak tanımlanır.

  • İstek Bildirimlerine, platform bildirim hizmetlerine (örn. Windows Bildirim Hizmeti, Apple Anında Bildirim Hizmeti, Google Bulut Mesajlaşma, Microsoft Anında Bildirim Hizmeti) gönderilen tüm bildirimler dahildir.

  • Etkin cihaz kotasına ulaşılan ad alanı dahilindeki hub’larda tüm yeni kayıtlar engellenir.

  • Azure aboneliği, Bildirim Hub’ları gibi bulut hizmeti kaynaklarınıza erişimi düzenlemenize yardımcı olur. Ad alanı, tek bir bölgede yer alan ve birden çok bildirim hub'ı içerebilen bir gruplandırma mekanizmasıdır. Hub, Bildirim Hub’larındaki özellikler sayesinde gönderim işlemini basitleştiren ve platformlar arası uygulamalara bildirim gönderen bir altyapıdır.

  • Yönetim portalından ServiceBus’a gidin, ad alanınıza ve sonra bildirim hub’ınıza tıklayın. Ölçeklendirme sekmesinin altından, Bildirim Hub’ları hizmet katmanınızı değiştirebilirsiniz.