Are Azure reserved instances available in my region? 

You can see if reserved instances for virtual machines are available in your region by exploring configuration and pricing information for Linux virtual machines and Windows virtual machines. 

Sanal Makineler

Related questions and answers

  • VM'leri depolama performansı için yapılandırmayı öğrenin.

  • Otomatik ölçeklendirmeyi yapılandırmayı öğrenin.

  • Geçiş planlamayı öğrenin.

  • Önyükleme sorunlarını tanılamayı öğrenin.

  • Ağ ayarlarını yapılandırmayı öğrenin.