About the features in Azure Backup

Depolama Hesapları

Related questions and answers

  • Depolama hesabınızı oluştururken yedeklilik seçimi yapabilirsiniz. Hesap oluşturulduktan sonra Azure Portal veya hizmet yönetim API’sini kullanarak yedeklilik durumunu denetleyebilirsiniz.

  • RA-GRS ile yüksek erişilebilirliğe sahip uygulamalar tasarlamayı öğrenin.

  • Verileri taşımayı öğrenin.

  • Performans sorunlarını tanılamayı öğrenin.

  • Depolama içeri/dışarı aktarma hakkında bilgi edinin.

  • Depolama Ölçümlerini etkinleştirmeyi öğrenin.