Microsoft Azure Web Sitelerini Otomatik Olarak Onarma Hakkında

Yalnızca web sitenizi yeniden başlatarak düzeltilen bir hata nedeniyle kaç gece uykudan uyandırıldınız? Windows Azure web sitelerini otomatik onarma hakkında bilgi edinin.

App Service

Related questions and answers

  • Windows Web Sitesindeki dosyalara FTP aracılığıyla erişmeyi öğrenin.

  • Otomatik ölçeklendirmeyi yapılandırmayı öğrenin.

  • Çalışan havuzlarını ayrı ayrı otomatik ölçeklendirmeyi öğrenin.

  • Azure App Service’te özel etki alanı satın almayı ve yapılandırmayı öğrenin.

  • Traffic Manager ve App Service Ortamları ile coğrafi dağıtımı kullanarak uygulamaları yatay olarak ölçeklendirmeyi öğrenin.