Visual Studio kullanarak ASP.NET Web Dağıtımı yapma hakkında

Bu öğretici serisinde bir ASP.NET web uygulamasını Azure App Service Web Apps veya üçüncü taraf barındırma sağlayıcısı üzerine dağıtma (yayımlama) adımları gösterilmiştir.

App Service

Related questions and answers

  • Otomatik ölçeklendirmeyi yapılandırmayı öğrenin.

  • Windows Web Sitesindeki dosyalara FTP aracılığıyla erişmeyi öğrenin.

  • Azure App Service’te özel etki alanı satın almayı ve yapılandırmayı öğrenin.

  • SSS sayfasını keşfedin.

  • Traffic Manager ve App Service Ortamları ile coğrafi dağıtımı kullanarak uygulamaları yatay olarak ölçeklendirmeyi öğrenin.