Gezintiyi Atla

Microsoft Azure infografikleri

Bu teknik bilgi grafikleri öğrenme ve eğitim için oldukça iyidir. Ayrıntılara yakınlaşın, indirin veya yazdırın (26 x 39 inç/66,04 x 99,06 cm).

Azure’da güvenli, yüksek kullanılabilirliğe sahip, iyi performanslı ve esnek çözümler tasarlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olabilecek çözüm mimarilerini keşfedin.

Microsoft Azure

Azure özelliklerine, hizmetlerine ve genel kullanımlarına genel bir bakış sunar.

Bulut kimliği ve erişim yönetimi

Azure'daki temel kimlik hizmetlerini anlamaya yönelik görsel referans.

Bulut güvenliği

Azure'da güvenlik, gizlilik ve uyumla ilgili genel bir bakış.

API Yönetimi

API'lerin iş ortaklarına, çalışanlara ve üçüncü taraf geliştiricilere güvenli ve ölçekli bir şekilde yayımlandığını özetler.

SQL Server AlwaysOn'a sahip SharePoint

AlwaysOn olarak ayarlanmış SQL Server'a sahip bir SharePoint grubunun yüksek kullanılabilirliğe sahip dağıtımı için Altyapı Hizmetleri'ni kullanır.

Gerçek hayattaki bulut uygulamaları oluşturma

Gerçek hayattaki bulut çözümleri oluşturmaya yönelik desen odaklı bir yaklaşım.

Bulut Hizmetleri'ni kullanan uygulamaların ölçeklendirilmesi

Tasarlama, dağıtma ve ayarlama dahil Bulut Hizmetleri'ni kullanan bir uygulamanın ölçeklendirilmesi.

Mobil oyunlar

Veriler, hesaplama, kimlik doğrulama ve medya gibi oyun özelliklerini açıklar.

Bulut Tasarımı Desenleri

Bulutta barındırılan uygulamalar ve tasarım desenleri tasarlamada karşılaşılan genel sorunları tanımlayarak kılavuzluk sunar.

SQL Server 2016

SQL Server 2016 özelliklerine genel bakış: şirket içi, bulutta ve ikisinin arasında. SQL Server ve Azure SQL Veritabanı konusundaki mevcut beceri ve bilgileriniz, Microsoft Azure’da bulunan sanal makinelerdeki SQL Server’a geçiş yapmanıza yardımcı olur.

Enterprise Mobility

Microsoft Enterprise Mobility çözümünün ortamınızla, yani kullanıcılarınız ve şirket içi altyapınızla nasıl tümleştiğini görün. Çözümün her ayağına ilişkin özellikleri görün: kimlik, cihazlar, uygulamalar ve veriler.