Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Microsoft Azure infografikleri

These technical infographics are excellent for learning and training. Zoom into details, download, or print (26 x 39 in./66.04 x 99.06 cm).

Explore solution architectures to get guidance on designing and implementing secure, highly-available, performant and resilient solutions on Azure.

Microsoft Azure
Azure özelliklerine, hizmetlerine ve genel kullanımlarına genel bir bakış sunar.
Bulut kimliği ve erişim yönetimi
Azure'daki temel kimlik hizmetlerini anlamaya yönelik görsel referans.
Bulut güvenliği
Azure'da güvenlik, gizlilik ve uyumla ilgili genel bir bakış.
API Yönetimi
API'lerin iş ortaklarına, çalışanlara ve üçüncü taraf geliştiricilere güvenli ve ölçekli bir şekilde yayımlandığını özetler.
SQL Server AlwaysOn'a sahip SharePoint
AlwaysOn olarak ayarlanmış SQL Server'a sahip bir SharePoint grubunun yüksek kullanılabilirliğe sahip dağıtımı için Altyapı Hizmetleri'ni kullanır.
Gerçek hayattaki bulut uygulamaları oluşturma
Gerçek hayattaki bulut çözümleri oluşturmaya yönelik desen odaklı bir yaklaşım.
Bulut Hizmetleri'ni kullanan uygulamaların ölçeklendirilmesi
Tasarlama, dağıtma ve ayarlama dahil Bulut Hizmetleri'ni kullanan bir uygulamanın ölçeklendirilmesi.
Mobil oyunlar
Veriler, hesaplama, kimlik doğrulama ve medya gibi oyun özelliklerini açıklar.
Bulut Tasarımı Desenleri
Bulutta barındırılan uygulamalar ve tasarım desenleri tasarlamada karşılaşılan genel sorunları tanımlayarak kılavuzluk sunar.
SQL Server 2016
SQL Server 2016 özelliklerine genel bakış: şirket içi, bulutta ve ikisinin arasında. SQL Server ve Azure SQL Veritabanı konusundaki mevcut beceri ve bilgileriniz, Microsoft Azure’da bulunan sanal makinelerdeki SQL Server’a geçiş yapmanıza yardımcı olur.
Enterprise Mobility
Microsoft Enterprise Mobility çözümünün ortamınızla, yani kullanıcılarınız ve şirket içi altyapınızla nasıl tümleştiğini görün. Çözümün her ayağına ilişkin özellikleri görün: kimlik, cihazlar, uygulamalar ve veriler.