Gezintiyi Atla

Gartner 연구 자료: Microsoft의 Azure Stack이 2017년 클라우드 비즈니스를 위해 할 수 있는 일

“Gartner 연구 자료: Microsoft의 Azure Stack이 2017년 클라우드 비즈니스를 위해 할 수 있는 일” kaynağı, Türkçe dilinde kullanıma sunulmamıştır. Bilgiler 한국어 dilinde sunulmuştur.

Yayımlanma tarihi: 10.11.2017

약 75%의 엔터프라이즈가 하이브리드 클라우드 컴퓨팅 전략을 추구하고 있습니다.* 하이브리드 클라우드를 최대로 활용하는 데 있어 상호 운용성은 그 핵심 요소입니다. IT 관리자와 개발자에게 있어 이는 내부 및 외부 클라우드 서비스 사이에서 앱을 개발 및 배포하여 효율성과 유연성을 제공하는 것입니다. 고객에게 있어서는 API 호환 서비스 및 앱에 온-프레미스, 호스트되는 사설 또는 공용 대상을 제공하여 고객의 클라우드 여정에 있어 더 나은 사용자 환경을 제공하는 것입니다. Azure Stack이 다음을 수행할 수 있습니다.

• 클라우드 컴퓨팅의 민첩성 및 빠른 속도의 혁신을 온-프레미스 환경에 제공
• 온-프레미스 및 클라우드 개발 환경 간 더 나은 일관성 추진
• 조직의 더욱 손쉬운 확장 지원
• 현재 하이브리드 클라우드 컴퓨팅 모델에서 발견되는 기술의 섬 현상 완화

Gartner 연구 자료 읽기Microsoft의 Azure Stack이 2017년 클라우드 비즈니스를 위해 할 수 있는 일 이 하이브리드 클라우드 컴퓨팅 연구 자료는 전문가 권장 사항, 분석 및 주요 사용 사례를 제공합니다.

등록한 다음 Azure Stack Gartner 보고서를 다운로드하세요.

*출처: Gartner, Microsoft의 Azure Stack이 2017년 클라우드 비즈니스를 위해 할 수 있는 일, 2017년 8월.   리소스는 영어로 제공됩니다.

İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Microsoft, Microsoft Azure ile diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında güncelleştirmeler ve özel teklifler sunmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanabilir. İstediğiniz zaman aboneliğinizi kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik bildirimini okuyun.