Gezintiyi Atla

GDPR 선명도: 19가지 자주 묻는 질문의 해답

Gartner 보고서

“GDPR 선명도: 19가지 자주 묻는 질문의 해답” kaynağı, Türkçe dilinde kullanıma sunulmamıştır. Bilgiler 한국어 dilinde sunulmuştur.

Yayımlanma tarihi: 5.02.2018

유럽 GDPR(일반정보보호규정)이 유럽 연합(EU)을 훨씬 넘어서는 영향을 미침에 따라 보안 및 위험 관리 리더는 어디에서나 조직이 지속 가능한 GDPR 규정을 준수할 수 있도록 준비해야 합니다.

이 Gartner 보고서에는 GDPR과 관련하여 가장 흔히 제기되는 질문에 대한 해답이 나와 있습니다. 요구 사항을 해석하고 위험 완화 작업의 우선 순위를 정하는 데 이용해 보십시오. 다음과 같은 FAQ를 다룹니다.

• GDPR이 우리에게 적용됩니까?

• 제가 처리할 수 있는 개인 데이터는 무엇입니까?

• 개인정보보호 알림에는 어떤 내용을 포함해야 합니까?

• 클라우드 기술은 GDPR과 어떤 관계가 있습니까?

리소스는 영어로 제공됩니다.

İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Microsoft, Microsoft Azure ile diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında güncelleştirmeler ve özel teklifler sunmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanabilir. İstediğiniz zaman aboneliğinizi kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik bildirimini okuyun.