Gezintiyi Atla

切中要點:協助開發人員排除非編碼工作並讓程式碼更快完成的指南

“切中要點:協助開發人員排除非編碼工作並讓程式碼更快完成的指南” kaynağı, Türkçe dilinde kullanıma sunulmamıştır. Bilgiler 中文(繁體) dilinde sunulmuştur.

Yayımlanma tarihi: 25.08.2016

縮小網路層級的安全性攻擊面是個每位網頁開發人員都體驗過的痛點。此外還有備份、級別規劃與記錄等必要工作,在在都會花費您寶貴的時間。本電子書隨附程式碼範例、範例應用程式及 ARM 範本,可協助網頁開發人員免去多項非編碼工作,並提高編碼速度。您可以在某些重要區域取得深入解析,包括找出使用方式模式與趨勢、連結到內容發佈網路、自訂搜尋實作、實作您應用程式的使用者與存取案例,以及將伺服器設定為自動相應放大。

資源以英文提供。

İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Microsoft, Microsoft Azure ile diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında güncelleştirmeler ve özel teklifler sunmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanabilir. İstediğiniz zaman aboneliğinizi kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik bildirimini okuyun.