Ana içeriğe atla

直通代码:协助移动开发人员排除非编码任务并加快编码的指南

Bu kaynak 中文 bağlantılarında mevcuttur.

Yayımlanma tarihi: 25.08.2016

移动开发人员虽然只想心无旁骛的编写代码,但他们经常需要耗费很多宝贵时间完成备份、规模计划和记录等必要任务。此电子书连同随附的代码示例、示例应用和 ARM模板,帮助移动开发人员排除大量非编码任务并加快编码。此书深入解析的关键区域包括:快速解决用户身份识别、确保不同推送通知系统间的可靠传递、减小网络级别攻击面、识别使用模式和趋势,以及提供高质量的媒体播放。

资源提供英语版本。

Merhaba,

Aşağıdaki formu doldurarak bize biraz kendinizden bahsedin.

* ile işaretlenmiş tüm alanlar gereklidir