Gezintiyi Atla

Azure Data Factory-Security

Azure Data Factory-Authentication

Bu kaynak English bağlantılarında mevcuttur.

Yayımlanma tarihi: 5.12.2019

Secure your ADF using Service Principal or Managed Identity.